Supremația Constituției scârțâie din balamale, la porțile celor mai înalte curți, după chipul și asemănarea organelor lucrătoare

26 februarie 2015 at 18:03 198 comentarii

Postat  de ilie Bască în „Grădina publică”
 
Motto: Excepția bate regula până o zăpăcește – „Există ofițeri activi SRI între magistrați” – (George Maior, 12.02.2013, în Parlamentul României) 
Excepția (Constituție -„Libertatea individuală”- art 23, alin. 2): „Percheziționarea, reținerea sau arestarea unei persoane sunt permise numai în cazurile și cu procedura prevăzute de lege”.  
Regula generală (Constituție, art. 76, alin. 2): „Legile ordinare și hotărârile se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți din fiecare Cameră”.
 
1. Se găsesc în țara asta 50 de deputați pentru semnarea sesizării CCR cu  neconstituționalitatea hotărârii Camerei Deputaților nr. 16 din 23.02.2015?
În temeiul art. 146 lit. l) din Constituție și art. 27 din Legea 47/1992 (de organizare și funcționare CCR), acțiunea de sesizare a CCR pentru exercitarea controlului de constituționalitate asupra hotărârii Camerei Deputaților nr. 16/23.02.2015 de încuviințare a arestării deputatului Elena Udrea, prin încălcarea dispozițiilor constituționale prevăzute de art. 23 (excepția de mai sus) și art. 1 alin. 3 și 5:
-„România este stat de drept, democratic și social, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile cetățenilor, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradițiilor democratice ale poporului român și idealurile Revoluției din decembrie 1989, și sunt garantate”;
„În România, respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor este obligatorie”.
Garantul supremației Constituției abia așteaptă să ne garanteze ungerea balamalelor  scârțâitoare la ureche din poarta-n poarta celor mai înalte curți – CCR și ICCJ – adică să ne arate cum excepția bate regula și nu o zăpăcește.
Legea obligatorie în cazul situației de excepție, a arestării (reținerii, percheziționării) unui parlamentar, este aceeași lege la care face trimitere excepția – art. 23 alin. 2 din Constituție „sunt permise numai în cazurile și cu procedura prevăzute de lege”: Legea 96/2006 – statutul deputaților și al senatorilor – art. 24 alin. 4, invocat de avocatul Marius Striblea. (Legea 96/2006 a fost publicată în MO nr. 380/03.05.2006, republicată în MO 763/12.11.2008 și MO nr. 459/25.07.2013)  
Legea organică 96/2006: „Procedura în caz de reținere, arestare sau percheziție”- art. 24, alin. 4: 
„Camera hotărăște asupra cererii cu votul secret al majorității membrilor săi.” 
Hotărârea de încuviințare a arestării unui deputat se adoptă cu majoritatea membrilor Camerei Deputaților (50%+1 din Ndep) și nu cu majoritatea simplă (a celor prezenți) 
2. Camera Deputaților se laudă c-ar fi aplicat același art. 24 din Legea 96/2006.
Tulai, Doamne, ce armonie în semiorganul suprem – Camera Deputaților – veghează la respectarea Constituției și a Legii 96/2006, obligatorii de te crucești, dacă citești în Monitorul Oficial nr. 136 din 23.02.2015! Hotărârea nr. 16 menționează dosarul DNA nr. 50/P/2014, trimis de ministrul justiției cu adresa nr. 14.075 din 16.02.2015, și temeiul legal al adoptării hotărârii de încuviințare a arestării preventive: „în temeiul art 72 alin. 2 din Constituția României, republicată, și ale art 24 din Legea 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, cu modificările ulterioare, și ale art. 195 din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin hotărârea hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat, cu modificările și completările ulterioare” (aici)
Deputații dau semne de îndreptare – pe căile neștiute ale Domnului – cu un picior drept în art. 24 din Statut și cu o mână scăpată până la cot în art. 195 din RCD, după ce li s-a înfățișat icoana cu chipul și asemănarea lor în rezultatul votului din plen: 170 „pentru”, 118 „împotrivă” și 13 voturi nule. Majoritatea simplă reală (din Nprez; prezenți 325) se laudă cu majoritatea absolută închipuită (50% +1 din Ndep;total deputați 396) impusă de art. 24 din Legea 96/2006, adică după marea adunare a deputaților, în capul lor sună ca nuca seacă în peretele camerei: 170=199.                 
„Ura, ura!”-zise corul de copii. „Am înfrânt, cu mai puține jucării, 170 în loc de 199!”
Dacă deputații dau astfel de semne de îndreptare cu alai spre art. 24 din Legea 96/2006, avocatul Marius Striblea le poate întinde o mână de ajutor cu o cerere, adresată Camerei Deputaților, de îndreptare a erorii materiale în sensul invers: același rezultat al votului înseamnă de fapt respingerea cererii de încuviințare. Să vezi și să nu crezi ce bucurie de îndreptare ne paște pe cap de deputat! „Ura, ura, hai să ne jucăm copii de-a venitul la lucru de urgență în prima duminică a postului mare, să îndreptăm eroarea materială, odată cu prezentarea scuzelor în fața națiunii, să publicăm rectificarea în MO luni dimineață 02.03.2015 și să le-o luăm înainte judecătorilor CCR și ICCJ! Avem dreptul să lăsăm înaltele Curți curate și cu balamalele unse, să nu mai scârțâie supremația Constituției și garanțiile ei nevătămate. Adică noi, deputații neamului, lăsăm CCR fără obiectul muncii de sancționare pe motiv de neconstituționalitate a Hcd nr. 16 din 23.02.2015, respectiv ICCJ fără obiectul contestației împotriva încheierii de admitere a arestării din 25.02.2015”. Îndreptare materială cam ca aici. Gata, am visat suficient. Să ne îndreptăm spre lumea reală!
3. Chipul necioplit al deputatului Eugen Nicolicea dezinformează și manipulează, ca un diversionist profesionist de presă slugarnică/vândută pe și pt. surse.
După adoptarea hotărârii de încuviințare arestare preventivă, de luni 23.02.2015, Eugen Nicolicea a declarat corect că art. 24 din Legea 96/2006 este în vigoare (adică hotărârea trebuia adoptată cu majoritatea din nr. total al deputaților, minim 199, nu cu majoritatea simplă a deputaților prezenți, minim 163), dar a completat dezinformarea : “CCR a pronunțat anterior o decizie prin care susține contrariul”. Fals și manipulator! Chipul necioplit se referea la decizia CCR nr. 989 din 01.10.2008, prin care art. 155 alin 3 din RCD a fost declarat neconstituțional, dar se referea numai la adoptarea hotărârii  privind numai cererea de începere a urmăririi penale împotriva unui ministru-deputat, nicidecum de încuviințare a arestării, reținerii sau percheziției unui deputat. Regulamentul Camerei Deputaților în forma publicată în MO nr. 35 din 16.01.2006 ( cu 2 ani și 9 luni înainte de pronunțarea deciziei CCR nr. 989/2008), prevedea la secțiunea a 7-a „Procedura privind punerea sub urmărire penală a membrilor Guvernului”, cu art. 154 și 155 (alin. 3 sancționat de CCR în 2008).
„Art. 154 Camera Deputaților are dreptul să ceară urmărirea penală a membrilor Guvernului.
Art. 155(1) Dezbaterea cererii prevăzute la art. 154 se efectuează pe baza raportului întocmit fie de o comisie permanentă, ca urmare a unei anchete desfãșurate în condițiile art. 71, fie de o comisie specială de anchetă constituită în acest scop. Dacă ministrul are și calitatea de deputat, cererea se trimite spre examinare Comisiei juridice, de disciplină și imunități, care va elabora un raport pe care îl înaintează Camerei.
(2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) se înscriu cu prioritate în proiectul ordinii de zi.
(3) Cererea se adoptă cu votul a cel puțin două treimi din numărul deputaților”.
 
Remarcați și art. 229 (actual art. 331 din RCD, cu aceeași formulare): „Dupã adoptarea Legii privind Statutul deputatului şi senatorului, prevederile prezentului regulament vor fi modificate în mod corespunzător”  (aici)
În decizia nr. 989 din 1.10.2008, CCR s-a pronunțat numai în privința procedurii de vot la adoptarea cererii de urmărire penală, prevăzută la art. 155 alin 3:Așa fiind, Curtea constată că art. 155 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaților, potrivit căruia cererea privind urmărirea penală a membrilor Guvernului „[…] se adoptă cu votul a cel puțin două treimi din numărul deputaților”, contravine art. 76 alin. (2) din Constituție și, în consecință, este neconstituțional. (aici)
Motivul de neconstituționalitate a art. 155 alin. 3: nu respecta regula generală de adoptare a hotărârilor, prevăzută de art. 76 alin. 2 din Constituție (regula menționată la începutul acestei postări) „Legile ordinare și hotărârile se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți din fiecare Cameră”.   
Diversionistul de presă manipulatoare, butonabil în presa „Clanului Butoane”, pentru o sursă suplimentară de venit și/sau o sursă de informații din DNA ori alte lăcașuri de cult al butoanelor sfinte, ar vinde-o și pe mă-sa, darămite pe cititorii și privitorii prostiții de dezinformarea intenționată, cum ar fi elogierea ispravei cu 170 voturi în loc de minim 199 din Camera Deputaților. Odată cu amestecarea la grămadă confuză a cererii de urmărire cu cea de excepție privind arestarea preventivă, diversionistul de presă bate câmpii în materie judiciară cu tot felul de aberații atotcuprinzătoare. Apoi  le șterge urma, inclusiv prin ascunderea postărilor și/sau comentariilor în care și-a scăpat măsura capacității de manipulare pe și pentru surse de încredere orbitoare.
4. Excepția este de strictă interpretare și aplicare.   
Studenții în primul an la drept află de stricta aplicare la cursul de „Drept civil” („Clasificarea normelor de drept civil”), dacă pun mâna pe curs și dacă nu-s din generația întârziaților cu diplome de colecție la kilogram. În Camera Deputaților ajunge o „mă, Ciucă!” la un car de deputați întârziați prin comisia juridică. Nu mai zic cum se amestecă deputații în treburile lor tradiționale, când habar n-au ce votează în plen după semnalul unui șef de trib sau după propria neputință de pe lângă conștiință. Excepția, așa cum este prevăzută în Constituție la art 23, alin. 2) – [„Percheziționarea, reținerea sau arestarea unei persoane sunt permise numai în cazurile și cu procedura prevăzute de lege”]– reprezintă o normă specială față de norma cu caracter general (regula de adoptare a hotărârilor) de la art. 76 alin 2 [„Legile ordinare și hotărârile se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți din fiecare Cameră”].
 *
Dispozițiile art. 23 alin. 2 se aplică strict în aceste cazuri expres stabilite în Constituție (arestare, reținere, percheziție) și numai după procedura prevăzută în legea organică nr. 96/2006 la art. 24, cu votul majorității deputaților (>=199), întrucât excepția însăși reprezintă un domeniu rezervat prin legea organică (la art. 24 alin 4) ca formă de derogare de la regula generală de adoptare a hotărârilor cu majoritatea simplă (prevăzută la art. 76 alin 2). Excepția, ca normă specială de strictă interpretare și aplicare – distinctă de cele generale – nu poate fi extinsă prin analogie și la alte situații. Pe lângă excepția prevăzută la art 23 alin. 2, Constituția cuprinde și alte excepții de la regula generală de adoptare a hotărârilor Camerei Deputaților cu majoritatea simplă (art. 76 alin 2): hotărârea de suspendare a Președintelui României (art. 95 alin 1- „cu votul majorității deputaților și senatorilor”); „hotărârile privind regulamentele camerelor se adoptă cu votul majorității membrilor fiecărei camere” (art. 76 alin 1). Regula generală, de la art. 76 alin 2 (hotărârile adoptate cu majoritatea simplă), neavând caracter absolut, nu se poate constitui într-un motiv de neconstituționalitate a procedurilor de adoptare a altor hotărâri – distincte – cu majoritate absolută sau calificată în situațiile de excepție menționate de Constituție și după procedura de vot prevăzută de legea organică aferentă, așa cum este situația art. 23 alin 2, respectiv art. 24 alin 4 din Legea 96/2006. Cu alte cuvinte, chiar dacă în paralel cu acțiunea de contestare la CCR a constituționalității Hcd nr. 16/23.02.2015, avocatul poporului s-ar gândi să atace tot la CCR art. 24 din Statului deputaților și al senatorilor, pe calea excepție de neconstituționalitate, judecătorii CCR nu au niciun motiv să admită această încercare a avocatului poporului. Regula generală de adoptare cu majoritatea simplă a deputaților prezenți nu poate fi impusă în situația de excepție prevăzută de art. 23 alin 2, referitoare la încuviințarea cererilor de arestare (reținere, percheziție) procedura de adoptare cu votul majorității deputaților de la art. 24 din Legea 96/2006 fiind o opțiune a legiuitorului, nicidecum un motiv de neconstituționalitate.
 *
Uitucii din comisia juridică și plenul Camerei Deputaților n-au avut niciodată de adaptat prevederile art. 24 din Statut la dispozițiile vreunei decizii CCR. Dimpotrivă, au nesocotit obligația de a modifica viceversa RCD la art. 195 alin (8), adică în conformitate cu procedura de adoptare a hotărârilor de încuviințare arestare prevăzută în Legea 96/2006; la art. 24, cu majoritatea deputaților, așa cum i-a obligat în permanență dispozițiile actuale ale art. 331 din RCD (idem art. 229 în numerotarea anterioară „După adoptarea Legii privind Statutul deputatului şi senatorului, prevederile prezentului regulament vor fi modificate în mod corespunzător”). Faptul că uitucii n-au operat în RCD această modificare în corespondență/concordanță cu procedura impusă prin art. 24 de Legea organică în vigoare, nr. 96/2006, nu  schimbă cu nimic obligația Camerei Deputaților de a adopta hotărârile de încuviințare arestare/reținere numai cu majoritatea absolută a deputaților (acum minim 199 deputați). Oricum excepția de strictă interpretare și aplicare, adică norma specială din art. 24 alin 4 din Statut bate regula generală, uitată inutil în RCD la art. 195 alin 8 și neaplicabilă [„(8) Camera Deputaţilor se va pronunţa asupra măsurii în cel mult 20 de zile de la sesizare, cu votul majorităţii membrilor prezenţi”].
*
Se zăpăcește numai cine crede că pot să subziste simultan două norme care se bat cap în cap sau că norma specială din art. 24, dictată de excepția prevăzută în Constituție la art. 23 alin 2, nu-și găsește aplicarea strictă din cauza lucrătorilor clonați de Alzheimer pentru Camera Deputaților.
Tranșarea neconstituționalității Hcd nr. 16 din 23.02.2015 la CCR ar preveni alte sincope asemănătoare legate de  încuviințarea arestării/reținerii, în care va conta cine va contesta la CCR. Între timp poate prinde curaj și madame Vosganian.

Entry filed under: 7301634. Tags: , , , , , .

C-așa-i jocul pe la noi Relicvele și alte nulități macabre păstrează vie, printre vii, memoria și replicile puciului din 2012 împotriva statului de drept

198 comentarii Add your own

 • 1. noradamian  |  26 februarie 2015 la 19:02

  Seara bună! Bsk, prin urmare CCR ar avea de luat mai întâi o decizie legată de dezinformarea în baza căreia a fost aprobată noua arestare a EU! …Pentru asemenea abateri nu există răspundere?… Ar putea continua procesul în baza unei false interpretare evidente?
  …„După adoptarea hotărârii de încuviințare arestare preventivă, de luni 23.02.2015, Eugen Nicolicea a declarat corect că art. 24 din Legea 96/2006 este în vigoare (adică hotărârea trebuia adoptată cu majoritatea din nr. total al deputaților, minim 199, nu cu majoritatea simplă a deputaților prezenți, minim 163), dar a completat dezinformarea : “CCR a pronunțat anterior o decizie prin care susține contrariul”…

  Apreciază

 • 2. Bască ilie  |  26 februarie 2015 la 20:04

  Saluttare!
  Dacă CCR ar fi sesizată și ar constata neconstituționalitatea hotărârii nr. 16 de luni, 23.02.201, da, ar înceta măsura arestui preventiv (lipsa avizului de încuviințare a arestării).

  Răspunderea este pasată pe umerii părții interesate să conteste la CCR constituționalitatea hotărârii adoptate de Camera Deputaților.
  Cine nu contestă merge cu hotărârea neconstituțională în spinare până când nu-i mai este de folos nicio altă încercare. Ei, aici nu se știe cui îi va mai fi de folos soluționarea la CCR favorabilă Elenei Udrea. 🙂
  Judecătorul ICCJ de drepturi și libertăți , unde se zvonește că instanța ar fi competentă să interpreteze și să aplice normele prevăzute de legile incidente (în speță avizul dat de CD) se face că plouă cu probleme de constituționalitate, adică tinde să dea din umeri și să pretindă că cercetarea avizului ar fi strict de competența CCR. 🙂
  Dacă avocatul ar încerca în paralel și calea îndreptării erorii materiale direct la emitentul actului contestat – Camera Deputaților – va fi interesant de urmărit cum regândesc eroarea aleșii neamului (neamul hotărât să-i sancționeze la alegerile din 2016). 🙂

  Acțiunea la CCR mai mai fi inițiată și de alte grupuri interesate,
  art. 27 alin 1 din Legea 47/1992:
  *
  „(1) Curtea Constituţională se pronunţă asupra constituţionalităţii regulamentelor Parlamentului, a hotărârilor plenului Camerei Deputaţilor, a hotărârilor plenului Senatului şi a hotărârilor plenului celor două Camere reunite ale Parlamentului, la sesizarea unuia dintre preşedinţii celor două Camere, a unui grup parlamentar sau a unui număr de cel puţin 50 de deputaţi sau de cel puţin 25 de senatori”.
  *
  Președinții camerelor nu se reped pentru EU. Așteaptă un caz mai pe gustul lor.

  Grupurile parlamentare așteaptă tramvaiul; de ex. PP-DD are 10 membri în CD și nu știe pre bine unde joacă.
  Senatorii sunt mai greu de adunat pentri semnarea unei sesizări, chiar dacă numărul 25 pare mai mic decât 50 deputați. 🙂
  Mai degrabă UDMR-iștii ar fi interesați să-i asigure lui Laszlo Borbely un trai decent 🙂 Adică să afle una și bună din vreme: se va adopta în viitor hotărârea de încuviințare a arestării numai cu 50% +1 din Ndep sau vor accepta să riște în continuare arestarea subită cu votul subțire al majorității deputaților prezenți? 🙂

  Neafiliații PMP-ului și alți independenți s-ar aduna în jur de 20; le-ar mai lipsi vreo 30 dintre cei 118 votanți împotriva arestării și dintre cei absenți. Dacă vrei, se poate. 🙂

  Apreciază

 • 3. noradamian  |  26 februarie 2015 la 20:12

  …Îi urmărim cu atenție! Cine stie, poate se maturizează 🙂

  Apreciază

 • 4. theo  |  26 februarie 2015 la 20:21

  Bascä ,Felicitäri!
  färä tine , probabil nu avea dl. Giurgiu material bun pt. film..

  Apreciază

 • 5. Bască ilie  |  26 februarie 2015 la 20:34

  Mulțumesc, Theo! Să nu exagerăm!
  Am știut când regizorul a luat legătura cu Nora, dar n-am vrut să ne împăunăm cu lauri nedefiniți. 🙂
  Mi-au plăcut multe aspecte din film, inclusiv ignorarea versiunii Elei Fica cu aruncătorul Ponta în prim-plan, desființată în serialul din Grădină. Din păcate, unii au persistat în preferința gogoriței explozive și asta m-a determinat la un moment dat să amân o perioadă mai îndelungată continuarea serialului. Am fost revoltat de paralelismul receptorilor cu mesajul meu din serial.

  Apreciază

 • 6. noradamian  |  26 februarie 2015 la 20:39

  Dacă nu dai cu pietre-n udrea – fiind interesat de cadrul legal, de respectarea drepturilor&libertăților- pentru grupul sângeroșilor devii dubios: nu cumva esti fanul păcătoasei? 🙂 …Da-n același timp poți fi dubios și pentru ăilalți, pentru fanii ei declarați: nu cumva esti un infiltrat din grupul inamic? 🙂 …Oricum, agresivitatea celor care vor sânge a depășit orice limită. Te duce cu gândul la viața de grotă.

  Apreciază

 • 7. Bască ilie  |  26 februarie 2015 la 20:47

  Pe mine mă doare fix în pix atâta perspicacitate a celor care reduc orice comentariu sau postare la pro sau contra EU, oricât ne-am strădui să susținem un scop de interes general.

  Apreciază

 • 8. noradamian  |  26 februarie 2015 la 20:50

  În general, comentariul politic suferă de personalizare excesivă. de justițiarism cu dedicație. Și nu doar pe bloguri și pe FB, ci si la „case mari” Nu mai dau exemple, desi personalizarea, în cazul ăsta e utilă 🙂

  Apreciază

 • 9. noradamian  |  26 februarie 2015 la 20:52

  E încurajator că CCR a trecut la reparații capitale:
  „Bravo CCR, se putea si mai iute, dar tot e bine : conditiile pentru infiintarea unui partid sunt neconstitutionale. La fel sunt si legile care discrimineaza independentii in alegeri. La fel sunt si prevederile „antitraseism”. La fel si cele care au permis trasarea inegala a colegiilor. Samd”. ( Miron Damian)

  Apreciază

 • 10. Bască ilie  |  26 februarie 2015 la 20:59

  Am rămas în urmă cu ultimele vești de la CCR. (am jucat o vreme cu capul în gazon 🙂 ) Alea vechi îmi înseninează încrederea oarbă. 🙂

  Apreciază

 • 11. noradamian  |  26 februarie 2015 la 21:15

  În orice situație, sunt de partea justiției și nu a celor care care fentează legile. Cu atât mai supărător mi se pare când justiția, adică niste personaje de-acolo, fentează procedurile și lasă să se întrevadă că au legături bolnăvicioase…
  În privința „victimelor”, dacă observ că-s torturate mediatic și aruncate haitei înainte de a fi judecate, când se vede din avion că modalitățile de încriminare sunt sub influență politică și li se-ncalcă niște drepturi, omenește sunt de partea lor.

  Apreciază

 • 12. Bască ilie  |  26 februarie 2015 la 21:42

  @Nora-11
  Arta auto-subminării echilibrului, în staționare colectivă pe aceeași cracă – tăiată sistematic de tot felul de suflete săritoare – îmi amintește de fiecare dată de colindul horror al Adei Milea:
  „Iar acum cu bucurie
  Va anunț, lumea-i mai buna,
  Suntem toți în farfurie,
  Ding ding ding dïng
  Poftă bună! 🙂

  Apreciază

 • 13. noradamian  |  26 februarie 2015 la 21:51

  Bsk, grav e când nu se observă că s-au tăiat mai toate crăcile!.. Ada Milea si intuiția ei de artist unic: o lume care se lasă păpată fără să-și dea seama 🙂

  Apreciază

 • 14. theo  |  26 februarie 2015 la 21:54

  chiar se oferä pe tavä

  Apreciază

 • 15. noradamian  |  26 februarie 2015 la 21:56

  Noapte bună! 🙂

  Apreciază

 • 16. Bască ilie  |  26 februarie 2015 la 22:03

  Cu cât ne amăgim speranțele conviețuirii după legile aproximărilor și ambiguităților, aplicate de liberul arbitru, cu atât ni se deschide orizontul meritat din lac în puț, din rău în hău, până când vom uita și de unde am plecat.

  Apreciază

 • 17. theo  |  26 februarie 2015 la 22:07

  noapte bunä!

  Apreciază

 • 18. noradamian  |  26 februarie 2015 la 22:14

  Asta remarc si eu: ambiguitățile, aproximările, ura (indusă mediatic), excesul de denunțuri, încercarea de a pune poporul sub „protecția” lui „big brother”, manevre dosnice sub paravanul unor discursuri fabricate pe gustul plebei anunță o oarecare tendință spre un regim asemănător cu cel de la care am plecat.

  Apreciază

 • 19. Bască ilie  |  26 februarie 2015 la 22:19

  Somn ușor!
  Vai de craca noastră colectivizată! 🙂
  *

  Apreciază

 • 20. Bască ilie  |  27 februarie 2015 la 07:46

  Judecătorii ICCJ – dacă au scaunul la cap – observă că au obligația să verifice dacă sunt îndeplinite condițiile impuse de Constituție la art. 23 alin 2, or din hotărârea nr. 16 – publicată în MO de luni 23.02.2015 (al doilea link din postare) – rezultă imposibilitatea încuviințării arestării preventive după două temeiuri legale strident de contradictorii:

  1. Art. 24 (din Statutul dep și sen), impune la alin 4 condiția adoptării hotărârii cu majoritatea din nr total al deputaților- 396 (minimum 199).

  2. Art 195 (din regulamentul CD), impune la alin 8 altă condiție de adoptare, cu majoritatea simplă din nr. deputaților prezenți (minim 163).

  Un temei alb și unul negru – pe aceeași hotărâre publicată în MO – este o anomalie tolerabilă numai într-o țară din lumea junglei, unde maimuțele cu creier de furnică s-au înghesuit în comisia juridică a camerei deputaților, în aplauzele plenului muștelor de rahat.
  *
  Cât timp mai moștenim maimuțăreala necesităților? 🙂

  Apreciază

 • 21. Bască ilie  |  27 februarie 2015 la 08:22

  Asta ne mai lipsea, să ne mândrim cu judecătorii ICCJ (de drepturi și libertăți) care invocă în apărarea lor necunoașterea legilor. 🙂
  Nu se pune problema să cenzureze direct hotărârea camerei deputaților, dar au posibilitatea să solicite de la autoritățile publice implicate date și relații suplimentare, până la rectificarea anomaliilor publicate în MO. Ori verifică respectarea drepturilor și libertăților, inclusiv interpretarea și aplicarea normelor legale în vigoare, ori își schimbă eticheta în judecători spectatori de nedreptăți. 🙂

  Apreciază

 • 22. Bască ilie  |  27 februarie 2015 la 08:37

  Judecătorii depășiți de propria necompetență au posibilitatea să apeleze la autoritatea competentă, inclusiv CCR, nu să acopere gunoaiele cu preșul ICCJ.

  Apreciază

 • 23. Bască ilie  |  27 februarie 2015 la 09:32

  Alexandru Lăzescu, Revista 22: „De ce Udrea?”
  *
  „În plus, cei care au apărat permanent Justiția și DNA-ul în ultimii ani, de regulă oameni de bună credință, pentru care principiile, valorile, sunt importante, se află într-o postură dificilă. A pune acum în discuție imparțialitatea anchetelor DNA înseamnă să contrazici poziții exprimate în repetate rînduri în trecut. Însă a ignora semnele de întrebare legitime legate nu atît de dosarele în sine cit de maniera în care se face ancheta nu este în nici un caz o alternativă sănătoasă. A crede că „băieții buni” se află doar într-o anumită parte a baricadei înseamnă să renunți din start la un esențial spirit critic”.
  *
  „Deci, ce o face deosebită pe Elena Udrea care în momentul de față are doar calitatea de parlamentar, nu mai are pîrghii semnificative de influență iar sumele pe care este acuzată că le-ar fi deturnat sau însușit, deși semnificative, sunt modeste în raport cu cele vehiculate în cazul altor persoane anchetate care deocamdată se află în libertate? De ce ținerea ei în arest pare să fie pentru DNA o chestiune de viață și de moarte? Există trei posibile explicații.

  1. Atacurile ei la adresa conducerii SRI și DNA au iritat oameni influenți care vor să-i dea o lecție; o lecție utilă și pentru alții.

  2. Din varii motive, poate justificate, există în DNA frustrări majore, cu trimitere la întîmplări din trecut, în ceea ce o privește; prin urmare asistăm la un exces de zel în cazul anchetelor în care este implicată Elena Udrea

  3. Ținta reală este de fapt Traian Băsescu, intenția fiind fie aceea de a încerca să-l implice direct într-o anchetă penală, fie de a-l bloca definitiv în plan politic. Cu cît dosarele Elenei Udrea se află mai multă vreme pe agenda media cu atît este mai afectat, prin inevitabila asociere, fostul președinte”.
  *
  http://www.revista22.ro/de-ce-udrea-53600.html

  Apreciază

 • 24. Bască ilie  |  27 februarie 2015 la 09:44

  Dialog în doi timpi și nicio mișcare:
  – Cui îi este teamă de Coldea? Și de ce?
  – Acum sau în viitor? 🙂

  Apreciază

 • 25. racoltapetru6  |  27 februarie 2015 la 09:56

  Nu doar T. Băsescu e o țintă, ci și Ponta (prin apropiații lui) sau alți oameni grei care au favorizat anumite afaceri nelegale. Acolo sus, nimeni nu e curat, că așa au fost vremurile. Și mai sunt.

  Apreciază

 • 26. Bască ilie  |  27 februarie 2015 la 10:27

  Nimeni nu a zdruncinat mai tare ca Traian Băsescu „Cooperativa munca indivizibilă”. Oricum am privi zdruncinătura și viitorul ei, țelul Cooperativei nu-și permite să ignore lecția trecutului prin filtrul ordinii și disciplinei pentru viitor, adică prevenția, mama garanțiilor: „Cine ne-o mai face ca piratul, ca el să pățească!”

  Apreciază

 • 27. noradamian  |  27 februarie 2015 la 10:42

  Ziua bună! 🙂
  Petru, dac-a făcut nefăcute, e normal să fie cercetat. Ar fi suprema dovadă că justiția băsistă funcționează! …Dar nu țintit! Fiindcă țintele-s totdeauna politice, miros a răzbunare, vin din partea zonei penale-useliste, exact aia care a întreținut 10 ani de jos-băsescu contaminând grămadă de minți, altfel, ai zice, cuminți 🙂

  Apreciază

 • 28. noradamian  |  27 februarie 2015 la 10:44

  He, he, Bsk, 24, câte secrete o fi având nenea… Nu degeaba la nominalizarea noului șef, președintele KI a adăugat că-l va menține la dreapta lui Hellvig 🙂

  Apreciază

 • 29. Bască ilie  |  27 februarie 2015 la 10:53

  Nora
  Ironia sorții unui președinte vs puterea de exprimare a marilor caractere.
  Nu voi descrie ce sentiment mi-a creat rememorarea momentelor în care Traian Băsescu și-a disputat întâietatea în privința meritelor descoperirii și numirii Laurei Codruța Koveși la conducerea Parchetului General în 2006, cu ecou și pentru ulterioara numire în funcția de procuror șef DNA în mai 2013.
  Reversul medaliei din ironia sorții pălește în fața adevărului de ultimă oră… din 29 ianuarie încoace:
  La Cudruța-i mare, mare caracter! 🙂

  Apreciază

 • 30. noradamian  |  27 februarie 2015 la 10:54

  23, corect! De apreciat opiniile raționale, nedeviate de interese sau de impulsuri de turmă, mai ales în aceste zile ale bătăliilor subterane (din care mulți nu pricep decât ce li s-a turnat și li se toarnă prin presa de prostituție)

  Apreciază

 • 31. Bască ilie  |  27 februarie 2015 la 10:56

  Adică din 29 ianuarie încoace, ca-n codru:
  La Codruța-i mare, mare caracter!

  Apreciază

 • 32. noradamian  |  27 februarie 2015 la 10:58

  Bsk, poetic vorbind, Iluzia dreptății e de nume feminin, e soră cu codrul iar acolo-s si destule uscături. care, uneori, devin vizibile. 🙂

  Apreciază

 • 33. Bască ilie  |  27 februarie 2015 la 11:11

  Nora,
  Nu pretind niciun fel de menajamente din partea DNA-ului la instrumentarea dosarelor penale împotriva Elenei Udrea.
  Să ne prefacem entuziasmați de normalitatea modului de operare în DNA cu acest lanț de cercetări penale atât de galopante dintr-un punct inert al momentului zero e prea mult pentru posibilitățile mele limitate. 🙂

  Apreciază

 • 34. noradamian  |  27 februarie 2015 la 11:19

  Si pentru ale mele, Bsk, și ale multora 🙂 Dacă zona intelectuală, de regulă anti-udristă, are reacții de acest fel, e bine. înseamnă că nu toți au rămas cu sechele afective sau sunt îmbătați de mirosul de sânge! Ca de obicei, excesul se-ntoarce împotriva celor care au văzut în asta „soluția finală”.

  Apreciază

 • 35. noradamian  |  27 februarie 2015 la 11:26

  „Baia de mulțime” a cuplului prezidențial la Berlin (vreo 150, 200 de români) a devenit, prin lingătorii de clanțe, un eveniment epocal. Ai crede că la Berlin s-a oprit circulația si s-a decretat zi liberă (cu nițel roșu de la est … ) 🙂

  Excelentă asta: 🙂

  „am vazut-o mme merkel zambind catre ceea ce, pe aici, indeobşte numim preşedintele romaniei.

  senzatia ca robotul de bucatarie ii face cu ochiul cuptorului cu microunde nu ma va parasi prea curand.

  de acum voi intra in bucatarie prudent-respectuos” (T.T.)

  Apreciază

 • 36. Bască ilie  |  27 februarie 2015 la 11:35

  Nu voi uita nicio clipă momentul zero (din 29 ianuarie) al introducerii controlului judiciar cu forța pripei și incompetenței – fără avizul obligatoriu de începere a urmăririi penală – control judiciar exploatat apoi tot abuziv prin imaginara încălcare la pachet cu absurditatea juridică a DNA de a ține cu dinții de actul procedural la controlului judiciar lovit de nulitate absolută. Toate astea în condițiile miraculoase ale existenței denunțului lui Pescariu într-un dosar al DNA, încă din 05 nov 2014. E prea de oaie să nu observăm timiditatea DNA-ului de a începe cu ce avea în mână de la Pescariu, în loc de primul dosar rebut cu spălare de bani și fals în declarații de avere, fâsâit ca un balon de săpun.

  Apreciază

 • 37. noradamian  |  27 februarie 2015 la 11:37

  Rămâne o „enigmă”, una cusută cu ață albă, orice ar spune Codruța…

  Apreciază

 • 38. Bască ilie  |  27 februarie 2015 la 11:43

  Tocmai asta-i buba, Codruța nu zice nici pâs; speră să lase impresia că enigma pentru noi n-are nevoie de ghilimele. 🙂

  Apreciază

 • 39. Bască ilie  |  27 februarie 2015 la 11:53

  Codrul Codruței caută în disperare să înlocuiască enigma cu material penal săditor nou-nouț, descoperit proaspăt la sigur… ulterior, după logica lui Nostradamus. A ignorat ce avea și a găsit ce n-a avut, ca să ne umple golul… de entuziasm. 🙂

  Apreciază

 • 40. Bască ilie  |  27 februarie 2015 la 12:03

  Logica lui Nostradamus lucrează cu Codului lui de făcătură penală la ghicit viitorul probelor nou-nouțe.
  Carul cu probe promițătoare înaintea boilor creduli. 🙂

  Apreciază

 • 41. noradamian  |  27 februarie 2015 la 12:05

  Bsk, dacă-mi spunea cineva, prin mai, de pildă, c-o s-o apărăm pe EU- (nu de o eventuală vinovăție, asta nu se pune, ci de abuzurile procedurale ale acuzatorilor) aș fi zis că-i o glumă proastă! Acum, că se-ntâmplă, gluma-mi pare nițel sinistră…

  Apreciază

 • 42. Bască ilie  |  27 februarie 2015 la 12:13

  Nora,
  Ca să fim cinstiți până la capăt cu noi înșine, trebuie să admitem o posibilă explicație a siguranței procurorilor de a găsi probe ulterior pe o anume direcție: interceptări neautorizate ale SRI. (nu pot fi prezentate ca probe, dar se folosesc ulterior de aceste repere de căutare).

  Apreciază

 • 43. noradamian  |  27 februarie 2015 la 12:15

  Bsk, așa e! Dar indiferent ce i s-ar găsi (real și valabil juridic ca să zic asa) tot parcursul acestei hăituiri miroase a comandă venită pe căi oculte. Iar de-aici, îndoiala: votez DNA, dar dacă odată cu asta votez si altceva de care n-am habar?

  Apreciază

 • 44. Bască ilie  |  27 februarie 2015 la 12:22

  @43
  Aici n-am nicio replică în apărarea DNA, indiferent cât mi-aș propune să mă plasez în postura de avocat al diavolului. 🙂

  Apreciază

 • 45. Bască ilie  |  27 februarie 2015 la 15:30

  Să nu se înțeleagă greșit c-aș fi lăudat la @42 rolul poliției politice selective cu baza de date ucigătoare, obținută cu pofta ce-a poftit-o acest SRI zis Big Brother precoce, zburdalnic și, evident, neautorizat.
  Să ne trăiască DNA, agentul publicitar al SRI ! 🙂
  Cine mișcă în front sau nu se lasă șantajat, pac la războiu!
  Nici pe vremea împușcatului nu erai lăsat să te adâncești în păcate, ca să devii mai târziu unealta lor de lucru. Te săltau în timp util… pentru societate, nu te lăsau în păcate ca pe Alina Bica în fruntea DIICOT. 🙂
  *
  „Servicii vs civili. Ce-a fost mai întâi: oul sau găina?”
  „Prea multe servicii. Prea mulți „racolați”. Prea multă putere. Prea puțin control. Aceasta este, de fapt, realitatea „serviciilor” în România anului 2015. Și asta se vede și în chestiunea așa-numitelor Legi Big Brother, în care SRI desfășoară o adevărată ofensivă, pe toate fronturile, împotriva instituțiilor statului: Parlament, Curte Constituțională, Guvern și Președinție. Ni se sugerează un antagonism complet fals: libertate vs siguranță. Ni se spune că pentru a avea siguranță trebuie să cedăm un pic din libertățile noastre. Niciodată! Siguranța – cea personală și cea generală – trebuie să lucreze în folosul libertății și nu invers. Orice altă afirmație este periculoasă într-o democrație încă tânără, încă fragilă și încă nu complet funcțională precum a noastră. Atenție la cei care vă spun altfel! Lucrează în, pentru sau cu „serviciile”…”
  *
  http://www.reportervirtual.ro/2015/02/servicii-vs-civili-ce-a-fost-mai-intai-oul-sau-gaina.html

  Apreciază

 • 46. Bască ilie  |  27 februarie 2015 la 16:08

  Eu, unul, înțeleg într-un singur mod rolul DNA-ului din momentul metamorfozării în agentul publicitar al SRI-ului: a scos SRI-ul de la secret și l-a băgat în rahat. 🙂
  Câtă vreme SRI-ul n-a avut nevoie de reclamele publicitare promovate de DNA, capii serviciului nu păreau interesați să câștige de la public credibilitate în scop de manipulare și alte interese electorale.
  Cum a apărut avalanșa de recomandări călduroase „Nici o masă fără pește, niciun dosar al DNA fără contribuția SRI”, a început să se împută de cap rolul secret al SRI.
  Noroc de sătula Codruța, intervenientă de urgență pe traseul ascendent-electoral al lui Maior:
  -„STOOOP, nu-i adevărat ce-am zis până azi în reclamele mincinoase ale DNA despre contribuția SRI! Numai vreo 10% a fost adevărat pe anul 2014, dar pe viitor, dacă vom rămâne în cărți numai Codruța lângă Colduț, vom crește amândoi spre 90% ca-n codruț că-i mai călduț!” 🙂

  Apreciază

 • 47. Bască ilie  |  27 februarie 2015 la 16:40

  Generalul Colduț își apără pielea cu tegumentul DNA-ului. 🙂
  Mă bate un gând și l-aș denumi: „Înapoi la tegument!” 🙂

  Apreciază

 • 48. noradamian  |  27 februarie 2015 la 17:16

  Bsk: “Înapoi la tegument!” 😀

  Apreciază

 • 49. noradamian  |  27 februarie 2015 la 17:17

  … tegumentul -denunț care bate tot!

  Apreciază

 • 50. noradamian  |  27 februarie 2015 la 17:23

  De aici până la fabricarea de dosare ne despart exact 25 de ani. …cu săndeii se poate reînvia boala într-o nouă formulă. Sper că-i doar un rapel care nu va ține.

  Apreciază

 • 51. Bască ilie  |  27 februarie 2015 la 17:30

  Cică țeava lui Colduț are debitul pregătit de explozie.
  Arhiva intangibilă e inepuizabilă.
  Da, săndeii au rămas mici copii de mingi. 🙂
  *
  „EXCLUSIV/SRI are pe ŢEAVĂ CONEXIUNEA Udrea-Blejnar-Elan-Realitatea TV”
  „Despre ce vorbim? Vorbim despre originea suspiciunilor şi atacurilor dintre Elena Udrea şi Florian Coldea. Despre momentul separării Realităţilor. Udrea a vrut propria televiziune. Adică, prin Elan Schwartzenberg, care la rândul său ar putea spune multe despre ea, a vrut să preia Realitatea TV. Traian Băsescu a trecut prin momente jenante atunci. Ca şi acum. Pentru că primise informări despre jocul mafiot dintre Vântu şi Ghiţă. Însă Leana îi spunea că este minţit de Coldea. Că este o făcătură. Ca să se poată pune mâna pe Realitatea. Of, este o poveste atât de lungă şi de penibilă pentru unii că îţi vine să te întrebi în ce ţară trăim…”
  *
  http://www.comisarul.ro/politic/exclusiv/sri-are-pe-%C5%A2eava-conexiunea-udrea-blejnar_379914.html

  Apreciază

 • 52. theo  |  27 februarie 2015 la 17:57

  mare noroc cu tanärul mafiot Guitz, dä lectzii tuturor; cum nu
  trebuia sä se incurce cu Microsoft, obraznicsi tupeist:

  Apreciază

 • 53. Bască ilie  |  27 februarie 2015 la 18:06

  Cică anul ăsta Ignatul vine mai devreme, mai aproape de Paști.
  *
  „Zilele lui Sebastian Ghiţă în libertate sunt numărate. Nimeni nu-i mai răspunde la telefon. Iar disperarea lui a atins paroxismul. Irina Socol a descris procurorilor întreg mecanismul prin care, în ultimii ani, firmele din proprietatea sa şi firmele din portofoliul lui Ghiţă au colaborat pentru a domina piaţa IT din România. Mai mult, Socol a dezvăluit şi mai multe nume de oficiali la care se duceau sume de bani pentru a împiedica orice concurenţă”.
  *
  A guițat peste limita secretului de stat cuminte în coteț.
  http://www.comisarul.ro/politic/exclusiv/zilele-lui-sebastian-ghi%C5%A3a-in-libertate-s_379730.html

  Apreciază

 • 54. Bască ilie  |  27 februarie 2015 la 18:14

  Aștept și eu zilele adevărului din știrile lansate de acest Comisar, parcă din ce în ce mai inspirat… de Paștele Cailor. 🙂

  Apreciază

 • 55. Bască ilie  |  27 februarie 2015 la 18:32

  Când încep comentariul cu „Cică”, am trecut știrea pe lista neagră a Comisarului, pentru bifarea zvonurilor adeverite… la Ignat. 🙂
  Atunci vă voi comunica nota de credibilitate, ca să știm cum să ne reducem numărul de vizite, la comisariat, până la tăiere.

  Apreciază

 • 56. noradamian  |  27 februarie 2015 la 19:18

  Seara bună! Bsk, tocmai încercam să-mi amintesc de un articol în Evz care arăta cine e în spatele unor site-uri apărute ca ciupercile 🙂 site-uri în care plouă cu „cică, s-ar părea, se zice, umblă vorba, spun unii, etc. etc”. Bineînțeles, oricare din astea se asortează perfect cu „bombă”, „cutremur”, „exploziv” 🙂

  Apreciază

 • 57. Bască ilie  |  27 februarie 2015 la 19:27

  Pe B1, la emisiunea lui Prisacariu, se discută informația recentă despre motivul recunoașterilor lui Dorin Cocoș: fiul lui, Alin, a fost mutat într-o altă cameră de arest, maltratat de niște arestați dresați. Regizorii au avut grijă să afle Dorin Cocoș de soarta fiului și astfel să-l determine să declare ce vroiau să audă de la el (Dorin Cocoș ar fi acceptat sub condiția ca Alin să fie mutat înapoi în prima cameră)

  Astea-s practicile procuraturii învățate în școlile Securității de la Bran, Grădiștea, Băneasa. (metoda Stănică de tortură cu mâna altor arestați). Modernizarea metodei constă constrângerea tatălui cu soarta fiului. Forța statului de drepți în fața generalului Bulă.

  Apreciază

 • 58. noradamian  |  27 februarie 2015 la 19:45

  Bsk, am auzit si eu! Ceva mai-nainte dădusem peste niște onorabili boboreni (de-ai lui iohannis&ai varanului că nu-i mai poți distinge) „feeling amuzați” de tot ce se-ntâmplă. După ei, asta-nseamnă a face dreptate. 🙄

  Apreciază

 • 59. Bască ilie  |  27 februarie 2015 la 19:45

  Prisacariu i-a pus botniță senatorului penelist, fost PP-DD, Tudor Barbu (pe bloguri @Riddick). Moderatorul s-a simțit deranjat de îndrăzneala invitatului: a amintit de denunțul la DNA al Elenei Udrea împotriva generalului Bulă și a criticat lăsarea demersului în nelucrare.
  Ce-i asta? Instinctul de conservare al jurnalistului B1TV?

  Apreciază

 • 60. noradamian  |  27 februarie 2015 la 19:50

  Oho, ăsta e „istoricul” ridick?? … Bleah! …Cât privește moderatorul, astept să văd cum cedează, unul după altul! Între DT si chireac, de pildă, s-a redus izbitor diferența. E vremea contorsiunilor: politice, jurnalistice etc.

  Apreciază

 • 61. Bască ilie  |  27 februarie 2015 la 19:55

  Primii avocați ai lui Dorin Cocoș au fost înlocuiți cu avocați specializați în autodenunțuri. Există și avocați aleși pe criterii ciudate. (bănuiesc că n-au fost numiți din oficiu; ar bate la ochi 🙂 )

  Apreciază

 • 62. Bască ilie  |  27 februarie 2015 la 20:01

  @60
  Da, cam zvăpăiat Tudor Barbu de felul lui.
  Mai are și momente de luciditate. 🙂

  Apreciază

 • 63. Bască ilie  |  27 februarie 2015 la 20:08

  După cum sună dispariția șpăgii de vreo 4 milioane de euro (nu a mai ajuns în mâna lui Pinalti Ștefan) intuiesc că vom auzi de un destinatar final surpriză.

  Apreciază

 • 64. Bască ilie  |  27 februarie 2015 la 20:17

  Din motivarea încheierii de arestare

  „Reprezentantul Ministerului Public considera ca, in urma declaratiilor persoanelor audiate in cauza, este cert ca inculpata (Elena Udrea – n.r.), desi nu a semnat, a intocmit documente proprii cu privire la adoptarea actelor normative care au creat contextul savarsirii infractiunii. De asemenea, arata ca a determinat ceilalti functionari sa incheie contractul intr-o asemenea modalitate, fiind declaratiile martorului Marasoiu si ale martorului Lungu Stefan care vorbesc despre sedintele lungi pana in noapte, in care inculpata le impunea functionarilor sa identifice si sa incheie contracte, desi acestia ii aduceau la cunostinta prevederile care impiedica acest lucru. Arata ca unele persoane plangeau la aceste sedinte, fiind declaratia martorului Marasoiu in acest sens, care si-a dat demisia din cauza presiunilor care s-au facut asupra sa”
  *
  http://anticoruptie.hotnews.ro/stiri-anticoruptie-19502404-motivare-inalta-curte-functionari-din-ministerul-dezvoltarii-plangeau-sedintele-lungi-noapte-convocate-elena-udrea-pentru-organizarea-galei-bute.htm

  Apreciază

 • 65. noradamian  |  27 februarie 2015 la 20:35

  Bsk, nu-nțeleg genul ăsta de motivare, mi se pare jenantă. Nu convinge decât pe cei convinși. Asta deși, spre deosebire de TB, nu cred câtuși de puțin că EU e nevinovată. Nu cred însă nici că-n codul penal există „pedepse exemplare” pentru cei care tulbură apele instituțiilor de forță și treburile lor particulare.

  Apreciază

 • 66. Bască ilie  |  27 februarie 2015 la 20:57

  Am adus-o aici să se vadă marile bombe lacrimogene. 🙂

  Apreciază

 • 67. ovidiu  |  27 februarie 2015 la 20:59

  Bună seara,
  Interesante vremuri trăim…
  Ați văzut ce cine e Sebi Ghiță? La Turcescu pe fb cu documente.

  Apreciază

 • 68. noradamian  |  27 februarie 2015 la 21:10

  Seara bună, Ovidiu! Probabil Ghiță simte că va fi sacrificat. Având vechime în SRI ( nu chiar câtă în baschet, cum zicea chiar el) știe destule lucruri și simte nevoia să se descarce…

  Apreciază

 • 69. theo  |  27 februarie 2015 la 21:13

  actele nu le-a dat el, le-au descoperit altzii.
  par f. reale, deci ………un fel de ..secu

  Apreciază

 • 70. Bască ilie  |  27 februarie 2015 la 21:15

  Acte premergătoare intrării în pâine acoperită. 🙂

  Apreciază

 • 71. theo  |  27 februarie 2015 la 21:23

  bascä,
  par reale actele:

  Apreciază

 • 72. Bască ilie  |  27 februarie 2015 la 21:25

  Umbra lui ilici la cozile porcului Ghiță.
  Urmează asomarea pentru încălcarea Codului tăcerii.
  Guițarea lungă, soartă sigură. 🙂

  Apreciază

 • 73. Bască ilie  |  27 februarie 2015 la 21:32

  Pe capul lui Ghiță a fost tuflită recent ștampila de la SRI:
  „Vulnerabilitate!” 🙂

  Apreciază

 • 74. noradamian  |  27 februarie 2015 la 21:33

  Cartianu: „Sah si mat! La Nasul TV tocmai am prezentat documente care par sa indice recrutarea lui Sebastian Ghita in SRI, ambele datate 27 august 2004:
  1. declaratia lui Ghita, sub forma unei „Anexe la formularul de securitate”;
  2. autobiografia olografa a lui Ghita.
  Contactat telefonic de echipa Nasul TV, Sebastian Ghita a refuzat sa intre in emisiune pentru a explica „spovedania” facuta in 2004, cand avea 26 de ani, locotenent-colonelului Narcis Draghici de la SRI Prahova.

  http://www.nasul.tv/…/documente-in-premiera-despre-sebasti…/

  Apreciază

 • 75. Bască ilie  |  27 februarie 2015 la 21:39

  La ultimul instructaj SRI, Ghiță a simțit pe propriul șoric parola îmbărbătării de adio:
  „Bă, zi bogdaproste că ne-am lăsat de sinucideri!”

  Apreciază

 • 76. laurentiu  |  27 februarie 2015 la 21:41

  Nora 68,
  Spovedeasca-se! 🙂

  Apreciază

 • 77. ovidiu  |  27 februarie 2015 la 21:44

  eu eram de pe alt device 🙂

  Apreciază

 • 78. noradamian  |  27 februarie 2015 la 21:47

  Laurențiu,
  din spovedania lui Ghiță se nasc și alte spovedanii, că tot am intrat în post 🙂

  Apreciază

 • 79. Bască ilie  |  27 februarie 2015 la 21:48

  Ovidiu
  Ghiță n-are curajul spovedaniei.

  Apreciază

 • 80. noradamian  |  27 februarie 2015 la 21:49

  Noapte bună, prieteni! 🙂

  Apreciază

 • 81. theo  |  27 februarie 2015 la 21:49

  el declara dorinta lui de a conduce unele institutzii, COMUNICARE,chiar SRI .

  Apreciază

 • 82. ovidiu  |  27 februarie 2015 la 21:49

  Nu stie ca adevarul te face liber…

  Apreciază

 • 83. theo  |  27 februarie 2015 la 21:50

  cand apare si recrutarea lui PONTA ?

  Apreciază

 • 84. Bască ilie  |  27 februarie 2015 la 21:51

  Actele nu-s de la Ghiță, ci de la un binefăcător de pe lângă arhiva SRI.
  Probabil la ordin.

  Apreciază

 • 85. ovidiu  |  27 februarie 2015 la 21:56

  Basca,
  Chiar ma intrebam cum au ajuns la Turcescu, hartiile…

  Apreciază

 • 86. Bască ilie  |  27 februarie 2015 la 22:16

  Ovidiu
  Sursa-sursa, cuibușor de nebunii!

  Somn ușor!
  Craca ocultă în tăcere piere. 🙂
  *

  Apreciază

 • 87. Bască ilie  |  27 februarie 2015 la 22:23

  Cel mai probabil ne va edifica lipsa de reacție a SRI-ului. 🙂

  Apreciază

 • 88. ovidiu  |  27 februarie 2015 la 22:27

  Noapte buna!

  Apreciază

 • 89. ovidiu  |  27 februarie 2015 la 22:28

  ai ceva cu crengile? 🙂

  Apreciază

 • 90. Bască ilie  |  27 februarie 2015 la 22:30

  Da, craca noastră cea de toate zilele.
  De pe cracă ne rupem gâtul în fel și chip. 🙂

  Apreciază

 • 91. ovidiu  |  27 februarie 2015 la 22:35

  drept-ui. 😦

  Apreciază

 • 92. ovidiu  |  27 februarie 2015 la 22:36

  somn usor, vise placute!

  Apreciază

 • 93. Creanga  |  27 februarie 2015 la 22:38

  Buna seara!
  Care creanga?

  Apreciază

 • 94. Bască ilie  |  27 februarie 2015 la 22:49

  @Ovidiu
  Nu știu de unde ai tras concluzia c-ar fi mâna lui Turcescu la primirea actelor.
  Eu am impresia că n-ar avea curajul să se bage în provocări din astea.
  Primitorul e Nașul Moraru, iar coincidențele apar de la invitatul recent la NașulTV – jurnalistul fost ofițer SRI, același prezentator al declarațiilor de avere ale SRI-stului de Prahova consilier de ministru al justiției, același jurnalist denunțător la Parchetul General împotriva lui Coldea, după care a apărut la Turcescu și textul integral al denunțului cu isprăvi SRI-ste de Prahova, or acum observăm actele lui Ghiță de la arhiva SRI… tot de Prahova. 🙂

  Apreciază

 • 95. Bască ilie  |  27 februarie 2015 la 22:57

  Nu-i normal SRI-ul central al lui Coldea să nu se pornească într-un control, să se convingă dacă nu cumva a fost devastată arhiva SRI Prahova. 🙂

  Apreciază

 • 96. Bască ilie  |  27 februarie 2015 la 23:28

  Eu tot la contribuția lui Maior mă gândesc.
  Vă zic acum de ce nu cred în coincidențele întâmplătoare înlănțuite.
  Jurnalistul fostul SRI-st, Daniel Florea, a prezentat la Sabin Orcan declarațiile de avere ale ofițerului activ SRI de Prahova, Florian Teodor Andronache, consilierul lui Cazanciuc, dar aceleași acte compromițătoare apăruse online pe data de 28 februarie seara.
  A doua zi Elena Udrea a fost adusă cu mandat la DNA.
  Cine avea interesul să tulbure apele lui Coldea și în același timp să fi știut de chemarea Elenei Udrea la DNA?

  Să ne amintim ce a declarat fostul rector al Academiei de Informatii, prof. Cristian Troncotă!

  “Problema este ca între Udrea si Coldea s-a produs un declic cu care domnul Maior nu a fost de acord. Pentru a evita un asemenea scandal, Maior a demisionat. Sa stiti ca SRI este condus de un Colegiu Director, in care votul este secret. In cazul Elenei Udrea, Consiliul Director a hotarat ceva cu care domnul Maior nu a fost de acord, iar domnul Maior a plecat”

  Maior a demisionat pe 27 ianuarie si a plecat cu declicul in brate. 🙂

  Apreciază

 • 97. Bască ilie  |  27 februarie 2015 la 23:36

  …apăruse online pe data de 28 ianuarie seara. (nu februarie)

  Apreciază

 • 98. ovidiu  |  27 februarie 2015 la 23:48

  mulțumesc Bască,
  Îmi place când cu ajutorul tău văd clar prin pâclă, nebuloasele acțiuni ale serviciilor.

  Apreciază

 • 99. ovidiu  |  27 februarie 2015 la 23:49

  , după clar.

  Apreciază

 • 100. Bască ilie  |  27 februarie 2015 la 23:56

  Ovidiu
  Am mai zis-o: sper să vedem clar cum explodează mămăliga din SRI. 🙂

  Apreciază

 • 101. ovidiu  |  28 februarie 2015 la 00:09

  Este un vers intr-un psalm:
  Auză-te Domnul!

  Apreciază

 • 102. theo  |  28 februarie 2015 la 10:55

  bunä,
  sper ca nasul Maior, sä nu aparä ca erou si mare om de stat

  Apreciază

 • 103. theo  |  28 februarie 2015 la 10:56

  cu cat explodeazä mämäliga, cu atat mai bine,
  dar se pare o tot acoperä tonta si guitz:

  Apreciază

 • 104. Bască ilie  |  28 februarie 2015 la 12:05

  Saluttare!
  Actele apărute aseară din portița cotețului lui Ghiță arată că Robert Turcescu și Radu Moraru umblă un pic cu cioara vopsită, adică ambii și-au anunțat indigestia față de comentarii, or similitudinea asta denotă același motiv de jenă: „vă lăsăm să credeți ce vreți despre semnificația actelor lui Ghiță și noi ne abținem să vă spunem ce știm despre ele, ca să nu le deteriorăm valoarea de întrebuințare”.

  Probabil Ghiță se va apăra și va susține că e vorba de demersurile lui din 2004 pentru obținerea unui certificat ORNISS, dar asta nu elimină alte legături și explicații necesare pentru lămuriri de la omului potrivit Ghiță, la locul lui din cotețul SRI-ului.
  Contează în primul rând la ce instituție din Prahova lucra în 2004 acel locotenent-colonel, Narcis Drăghici, și ce legătură s-a înfiripat între privatul Ghiță și portița instituției respective. Funcționarul de securitate este abilitat să inițieze procedura de verificare în vederea acordării certificatului, dar el se adresează ORNISS ca intermediar, nu-i funcționarul acestui oficiu național aflat în subordinea guvernului.
  ORNISS este condus de un dubios numit de Năstase de la înființare – 2002- Marius Petrescu, cu trecut vehiculat de ofițer SIE și acoperit pe la doi și-un sfert. S-a operat în Belgia, finanțat de guvernul Năstase (vreo 85.000 dolari , dar operația l-a costat numai vreo 20.000 dolari). În ce calitate s-a pomenit Ghiță în 2004 la poarta ORNISS, de prieten al infiltratului Ponta din coasta lui Bombo sau de ofițer SRI în devenire pe forțe proprii prin firma particulară Asesoft? Pofta lui Ghiță de legătură cu secretele de stat nu-s aceleași cu ale unui funcționar public aflat prin natura funcției în preajma secretelor. Și-apoi mai contează și categoria de secrete vânate de Ghiță, până la SSID (secrete de stat de importanță deosebită)

  „Persoanele care fac obiectul verificărilor de securitate sunt cele care prin natura funcţiei sau activităţii lor necesită sau urmează să aibă acces la informaţiile clasificate, trebuie să participe la activităţile NATO sau să lucreze în cadrul unui contract clasificat NATO”

  Apreciază

 • 105. Bască ilie  |  28 februarie 2015 la 12:21

  La urmă am preluat art. 100 din HG nr. 353/2002 pentru aprobarea Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate ale NATO în România.

  Apreciază

 • 106. noradamian  |  28 februarie 2015 la 12:49

  Ziua bună! 🙂 Bsk, venită la fix, explicația, având în vedere că, în timp ce unii au socotit lămuritoare documentele, alții mai cu respect pentru aria lui „ghiță” de reprezentare, după ce i-au făcut pe primii „tâmpiți” (sau ceva de genul ăsta- așa cum se cuvine într-o discuție democratică) s-au grăbit s-acopere treaba mare cu un presupus demers din partea respectivului pentru a obține certificatul Orniss….

  Apreciază

 • 107. Bască ilie  |  28 februarie 2015 la 12:58

  Salve,Nora!
  Tocmai explicația obținerii certificatului ORNISS complică existența lui Ghiță în 2004, fiindcă verificarea de securitate la acel moment trebuia să aibă în vedere dosarul penal aflat deja pe rolul instanței. 🙂

  „În decembrie 2001, deputatul PSD Sebastian Ghiţă a fost trimis în judecată de procurorul Titu Duţă pentru două infracţiuni: una de complicitate la înşelăciune în formă continuată şi o infracţiune de fals în acte. Dosarul său a împlinit 12 ani şi cinci luni de când este pe rolul instanţelor din România.

  Potrivit rechizitoriului întocmit de procurori, Sebastian Ghiţă a fost trimis în judecată sub acuzaţia de înşelăciune şi fals în declaraţii, alături de alte nouă persoane (Berendel Dan Florin, Gheorghe Romulus, Lalu Ioan Gheorghe, Lenghel Alexandru, Iriza Stefan, Stefan Stela, Nicorici Mircea Daniel, Ştefan Stela, Grigoriu Dan Constantin).

  Anchetatorii au descris în dosar mecanismul folosit de Ghiţă şi cei nouă complici ca fiind unul de tip suveică. Prin intermediul mai multor companii, ar fi vândut produse petroliere către OMV, eludând taxa FDSP (taxa pentru fondul special al drumurilor publice; denumită şi Taxa Băsescu, n.r.). Sebastian Ghiţă a fost acuzat că a participat activ la acest mecanism de fraudare a taxelor”.
  *
  Deci, ce-a fost mai întâi?
  Oul ORNISS al inculpatului Ghiță sau a zburat porcul spre SRI pentru protecție penală? 🙂
  *
  http://www.gandul.info/stiri/norocul-lui-sebastian-ghita-dosarul-sau-vechi-de-12-ani-este-judecat-de-un-magistrat-care-l-a-achitat-in-2004-12626647

  Apreciază

 • 108. noradamian  |  28 februarie 2015 la 13:02

  Deci, cre’că un porc zburător e totdeauna oător 🙂

  Apreciază

 • 109. Bască ilie  |  28 februarie 2015 la 13:20

  Da, instanțele locale au întors-o ca la Ploiești în favoarea lui Ghiță, dar în noiembrie 2005 instanța supremă a desființat hotărârile acoperitoare și au întors porcul de la București cu dosarul pentru rejudecare în limite care nu mai permiteau achitarea.
  Oul SRI-ului a clocit cauza tot pe loc în Prahova, până a eclozat porcul zburător acoperit spre prescripție. 🙂

  Apreciază

 • 110. Bască ilie  |  28 februarie 2015 la 13:45

  De remarcat e protecția porcului acoperit până la prescripția redusă după noul Cod penal, intrat în vigoare la 01 februarie 2014; între timp, deputatul inculpat a investit și în puterea legislativă. 🙂

  Apreciază

 • 111. Bască ilie  |  28 februarie 2015 la 16:00

  Aseară am privit la B1 și am povestit pe-aici ce-am auzit.
  Am urmărit acum înregistrarea emisiunii Nașul de aseară. Toți trei – Moraru, Turcescu și Cartianu – au întors pe toate fețele documentele. Cioara vopsită amintită mai sus se potrivește numai pe FB, unde n-au comentat nimic. În emisiune n-au ocolit nimic, au mers și pe intepretările legate de avizului de securitate și certificatul ORNISS, ba au analizat și diferențele dintre ele. Am parcurs emisiunea pe repejor, nu integral, și i-am auzit la un moment dat vorbind de Drăghici Narcis de la SRI. Asta ar confirma și proveniența actelor din arhiva SRI Prahova.
  De reținut din emisiune ar mai fi importanța interviului de ieri al lui Ghiță în Gazeta lui Tolontan. Are o componentă de lovitură înspre SRI-DNA care au ignorat o diferență de șpagă de la 20 milioane euro (în jurul lui Cocoș) până la 80 milioane; unde-i restul de vreo 60 milioane. Plouă cu tăcere selectivă în SRI și DNA?

  E posibil să mă fi înșelat în privința lui Ghiță, când am afirmat mai sus că n-ar avea curaj să se spovedească. 🙂
  PS. Ghiță a fost contactat aseară de NașulTV și n-a vrut să prezinte nicio explicație legată de documentele noi.

  Apreciază

 • 112. Bască ilie  |  28 februarie 2015 la 16:10

  Ar fi de cercetat mai pe îndelete o pistă menționată aseară la NașuTV , probabil adusă în discuție de un intervenient online în timpul emisiinii: în august 2004 ofițerii SRI au fost obligați să obțină avizul de securite, adică Ghiță era deja acoperit de-al lor la acel moment. 🙂 A nu se confunda cu avizul ORNISS, altă mâncare de serviciu!

  Apreciază

 • 113. Bască ilie  |  28 februarie 2015 la 16:18

  Ce-am scris la @112 ar explica și de ce firma Asesoft umbla cu contul și acționariatul în două luntre (intern și offshore), adică ar fi de fapt o firmă SRI-stă de la înființare. 🙂

  Apreciază

 • 114. noradamian  |  28 februarie 2015 la 17:15

  Bsk, din ce citesc, ai făcut o deducție logică în care fiecare pas îl explică pe cel dinainte și pe cel care urmează. Întrucâtva aplicabil la orice structuri din aceeași origine. De presupus că tânărul Ghiță e cel mai întreprinzător (economic, politic și sereistic) dintre lucrătorii SRI dar nu e singurul. Și înainte de ’89, afacerile împușcatului se derulau prin firme de securiști fideli, precum voiculescu, care l-au împușcat și i-au jmanglit conturile eliberându-ne din dictatură….

  Apreciază

 • 115. Bască ilie  |  28 februarie 2015 la 17:41

  Așa cred și eu, Nora, nu-i singurul. 🙂
  *

  Apreciază

 • 116. Bască ilie  |  28 februarie 2015 la 17:57

  Coincidență în demență. 🙂
  1. La 30 oct 2014 (cu două zile înainte de primul tur la prezidențiale) Elena Udrea a anunțat în conferință de presă că cineva, acolo sus, îi cere să se retragă din cursă. (am dat aici clipul la începutul lunii feb)

  2. La 05 nov 2014 (a treia zi după primul tur) apare primul denunțător, Dinu Pescariu. Ce precizie!

  PS. Ion Cristoiu a descifrat din jurnal gestul cu degetul la nas: EU îi transmite cuiva că trage pe nas și acea persoană știe că EU știe. 🙂
  Cin’ să fie, cin’ să fie?
  Zic și eu: rezultă de la pct.1, idem de la pct.2, idem din declarația de după ieșirea de la comisia parlamentară de control SRI.
  Avea tic-tac, tic-trac! 🙂

  Apreciază

 • 117. Bască ilie  |  28 februarie 2015 la 18:15

  Nicio comisie de control SRI fără „Screen”! 🙂
  Alege viața!
  *

  Apreciază

 • 118. Bască ilie  |  28 februarie 2015 la 19:54

  06 octombrie 2010
  „Inmormantarea Elenei Basescu – Adunare pestrita cu Udrea, Becali si Bercea Mondialu”
  http://www.ziare.com/basescu/deces-mama/inmormantarea-elenei-basescu-adunare-pestrita-cu-udrea-becali-si-bercea-mondialu-1046735

  Apreciază

 • 119. Bască ilie  |  28 februarie 2015 la 20:05

  „La data de 06.10.2011, inculpatul Gardean Adrian şi (…..) s-au deplasat la sediul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, având asupra lor suma de 900.000 EURO într-o geantă de voiaj de culoare neagră. Gardean Adrian a intrat singur în clădire, accesul fiind realizat de către Nastasia Gheorghe, şi s-a deplasat la cabinetul secretarului general.[…]Ulterior, Nastasia Gheorghe a înmânat geanta ministrului Udrea Elena Gabriela, în cabinetul acesteia, comunicându-i provenienţa şi suma care se găsea în interior, şi i-a adus la cunoştinţă înţelegerea referitoare la sponsorizarea societăţii administrate de Rudel Obreja în contul diferenţei”, se arată în probatoriul DNA”.
  *
  http://www.realitatea.net/dna-900-000-de-euro-mita-pentru-elena-udrea-adusi-intr-o-geanta-la-minister_1640213.html

  Apreciază

 • 120. Bască ilie  |  28 februarie 2015 la 20:10

  „FOTO – Alibiul Elenei Udrea: imaginea prin care le dă șah procurorilor”

  http://www.stiripesurse.ro/foto-alibiul-elenei-udrea-imaginea-prin-care-le-da-ah-procurorilor_948588.html

  Apreciază

 • 121. ovidiu  |  28 februarie 2015 la 20:43

  Bună seara,
  Bsk, alibiul e din 2010.

  Apreciază

 • 122. Bască ilie  |  28 februarie 2015 la 21:11

  Ovidiu
  Ce nu-i în regulă?
  Denunțul din februarie 2014 spune ce s-a întâmplat tot în 2010.

  Apreciază

 • 123. Bască ilie  |  28 februarie 2015 la 21:15

  Februarie 2015 (tot pe vechi am rămas 🙂 )
  Povestea se referă la trecut , data de 06.10.2010.
  Denunțătorul și procurorul au ales o zi cu mici nepotriviri. 🙂

  Apreciază

 • 124. Bască ilie  |  28 februarie 2015 la 21:21

  Am înțeles, la @119 e scris greșit 2011. în loc de 2010.
  La @120 e scris corect 2010.
  Asta-i data 06.10.2010.

  Apreciază

 • 125. theo  |  28 februarie 2015 la 21:25

  cand a fost gala Bute?
  cum umblä cu sutele de mii de euro?chiar au tzesut un scenariu, precis ei au luat banii si au dat vina pe ea.

  Apreciază

 • 126. Bască ilie  |  28 februarie 2015 la 21:37

  Gala Bute s-a desfășurat în iulie 2011.

  Apreciază

 • 127. theo  |  28 februarie 2015 la 21:43

  deci nu avea nici un rost 6 oct.,
  s-au o vor intoarce cä este vorba de altceva:

  Apreciază

 • 128. Bască ilie  |  28 februarie 2015 la 21:44

  Mă rog, se presupune că tranzacția se aranjează cu banii înainte. 🙂
  Cam devreme cu 9 luni înainte. 06.10.2010, dată cu încurcături. 🙂

  Apreciază

 • 129. Bască ilie  |  28 februarie 2015 la 21:52

  Procurorii DNA n-au avut inspirație. Le ieșea pasiența dacă o luau pe arătură invers: aflau mai întâi în ce zi Elena Udrea a fost prezentă la minister, apoi le aminteau denunțătorului data exactă. 🙂

  Apreciază

 • 130. theo  |  28 februarie 2015 la 21:58

  e o dementzä, precis o s-o intoarcä, au fost altzi bani,
  au uitat data, etc.

  Apreciază

 • 131. Bască ilie  |  28 februarie 2015 la 22:08

  Rateul rămâne rateu. La fel se poate greși următoarea dată. Le schimbă la rând? Nu funcționează adevărul pe bâjbâite. Apoi data ar trebui coroborată cu alte elemente, de ex. ridicarea banilor dintr-un cont sau primirea sumei de la altă persoană. Dacă schimbăm adevărul după starea vremii, nimerim într-o zi cu ghinion mai mare: denunțătorul încă nu procurase banii la data predării mitei. 🙂

  Apreciază

 • 132. theo  |  28 februarie 2015 la 22:16

  acum citesc alte inscenäri, alte insäiläri cu 2011
  devine neserios.

  Apreciază

 • 133. Bască ilie  |  28 februarie 2015 la 22:28

  Mai apare o bubă cu data de 06.10.2010.
  În aceeași perioadă, Bute abia urma să dispute un alt meci la Montreal. În jurul datei de 06.10.2010 nu era un moment potrivit de programat un meci următor, înainte să vadă cum trece hopul din 15 octombrie 2010. Ce gală Bute mai era asta? Programată de Mafalda?

  11 oct 2010:
  „Meciul lui Lucian Bute va fi televizat în peste 15 ţări, chiar şi în Malaysia, dar nu şi în România!”
  „Pe 15 octombrie, Lucian Bute îşi va apăra titlul de campion mondial IBF la categoria supermijlocie în faţa americanului Jesse Brinkley. Meciul dintre cei doi va avea loc la Montreal, într-o gală în care vor mai boxa şi Adrian Diaconu şi Jo Jo Dan”
  *
  http://www.gsp.ro/sporturi/box/meciul-lui-lucian-bute-va-fi-televizat-in-peste-15-tari-chiar-si-in-malaysia-dar-nu-si-in-romania-210811.html

  Apreciază

 • 134. theo  |  28 februarie 2015 la 22:30

  Bascä,
  tu i-ai face franjuri.

  noapte bunä.

  Apreciază

 • 135. Bască ilie  |  28 februarie 2015 la 22:43

  Meciul din 15 oct 2010 – Bute vs Brinkley – Montreal
  (încărcat pe Youtube la 18.10.2010)
  *

  Apreciază

 • 136. Bască ilie  |  28 februarie 2015 la 23:25

  Somn ușor!
  Praf de liniște!
  Liniștea în particular, praful în general. 🙂
  *

  Apreciază

 • 137. luminita  |  28 februarie 2015 la 23:56

  Hai, s-aveti un martisor frumos!
  inca un episod din „da’las” sa mai radem putin :

  Apreciază

 • 138. luminita  |  1 martie 2015 la 00:03

  …si daca nu ati ras destul, iata:

  Apreciază

 • 139. Bască ilie  |  1 martie 2015 la 00:03

  Cin’ să mai fie, cin’ să mai fie? 🙂

  Apreciază

 • 140. Bască ilie  |  1 martie 2015 la 00:12

  Apreciază

 • 141. luminita  |  1 martie 2015 la 00:17

  Sa tot mai fie, unu’, altu’… 😆 se stiu ei intre ei.
  Poate ca dupa martisor se da iar dezlegare la denuntzuri.
  Doamne-ajuta.

  Apreciază

 • 142. Bască ilie  |  1 martie 2015 la 09:52

  Saluttare! Dilema 06 oct 2010/2011.
  Aseară, după ce-am văzut linkul de la @120, cu neconcordanța din 06.10.2010, am căutat alt linkuri cu deplasarea la Constanța și m-am dus pe Hotnews să iau știrea cu geanta de 900.000 euro. Aici trimitea la Gândul, unde nu apărea citatul din declarație:
  Scria așa:
  *
  „Conform DNA, şpaga propriu-zisă s-a ridicat până la urmă la 900.000 de euro, iar banii au ajuns la Elena Udrea pe 6 octombrie 2010. Adrian Gardean a venit la MDRT cu cei 900.000 de euro „într-o geantă de voiaj de culoare neagră”, conform DNA. A intrat singur în minister, accesul fiindu-i făcut de secretarul general Gheorghe Nastasia, apoi a intrat cu acesta într-o sală de şedinţe unde Gardean i-a dat geanta. Pentru că suma nu se ridica la cei 10% conveniţi, Nastasia i-a cerut lui Gardean să dea restul de 3 milioane de lei printr-un contract de sponsorizare pentru „Gala Bute”, către firma organizatorare a lui Rudel Obreja, susţin procurorii.

  Apoi, spun procurorii, Nastasia i-ar fi dat geanta cu bani Elenei Udrea, în cabinetul acesteia, spunându-i câţi bani sunt înăuntru şi de la cine provin, precum şi despre înţelegerea cu Gardean privind acoperirea diferenţei din comision prin sponsorizarea lui Rudel Obreja”.
  *
  Dacă admitem eroarea la 2010 (adică anul urmărit de procurori este de fapt 2011), nu mai putea fi vorba de sponsorizare în oct 2011- la TREI LUNI DUPĂ MECI?- „Nastasia i-a cerut lui Gardean să dea restul de 3 milioane de lei printr-un contract de sponsorizare pentru Gala Bute”.

  PS. Aseară mai multe linkuri scriau de 06.10.2010. Cînd am găsit declarația la @119 pe Realitatea, nu m-am mai uitat la dată, căutam textul cu ghilimele, nu data văzută deja; întâmplarea face să fi fost acolo 2011; după observația lui @Ovidiu de la @121, am verificat din nou : toate linkurile arătau 06.10.2010, cu excepția de la Realitatea. Din acest motiv am zis că aici ar fi greșit, altfel nu se agita lumea cu nepotrivirea și prezența EU la Constanța.

  Azi văd și pe Evz 06.10.2011. Poate o fi asta data supusă verificării, dar în acest caz ce facem cu sponsorizările de după gala Bute din iulie 2011? Se duc după meci până la adânci bătrâneți?

  http://www.gandul.info/stiri/cum-a-ajuns-geanta-neagra-cu-900-000-de-euro-in-birou-la-udrea-13893673

  Apreciază

 • 143. Bască ilie  |  1 martie 2015 la 10:05

  Aici aveți dovada trimiterii de la „Hotnews” la „Gândul”.
  Hotnews: „”Subiectele zilei: Cum a ajuns „geanta neagra” cu 900.000 de euro in birou la Elena Udrea…”.
  *
  http://revistapresei.hotnews.ro/stiri-subiectele_zilei-19486831-subiectele-zilei-bugeacul-portiune-din-basarabia-putea-deveni-nou-focar-separatist-ucrainei-cum-explica-fostii-ministri-sanatatii-preturile-uriase-medicamente.htm

  Apreciază

 • 144. Bască ilie  |  1 martie 2015 la 10:27

  Apreciază

 • 145. Bască ilie  |  1 martie 2015 la 10:57

  Procurorul DNA Marius Chicoș Rostogan susține una și bună:
  orice sponsorizare ulterioară Galei Bute (din iulie 2011) = castravete.
  Chestie de dovlecel. 🙂
  *

  Apreciază

 • 146. Bască ilie  |  1 martie 2015 la 11:18

  Se vede la urmă cum urma alege: din același castravete Bute se face unicul lucru amestecat cu orice, inclusiv banane și portocale, toate din aceeași familie a curcubitaceelor.
  Clasa înaltă a procurorilor dicotiledonatului DNA știe să le bage pe toate în aceeași unică oală sub presiune, să scoată cu orice preț compotul de castravete Bute. 🙂

  Apreciază

 • 147. oryon  |  1 martie 2015 la 11:39

  Buna dimineata!
  Sa inteleg ca s-a facut sponsorizarea Galei Bute, dupa incheierea Galei Bute? E ca si cum ai sponsoriza alegerile, dupa alegeri? Sau conteaza ca dupa evenimente, nu conteaza care, se sifoneaza bani in numele lor? Adevarul e ca inteleg din ce in ce mai putin din ciorba asta de castraveti 🙂

  Apreciază

 • 148. oryon  |  1 martie 2015 la 11:39

  Si zau ca mi-ar placea sa inteleg mai mult. Poate va veni vremea aia.

  Apreciază

 • 149. Bască ilie  |  1 martie 2015 la 11:51

  Oryon
  Castravetele Bute e la fel ca-n dosarul Microsoft: 98% apă. 🙂
  Apă de ploaie cu denunțuri.

  Apreciază

 • 150. Bască ilie  |  1 martie 2015 la 12:19

  Așa cum zicea la B1 avocatul Marius Striblea, în dosarul Microsoft implicarea Elenei Udrea reprezintă un bob de nisip pe-o plajă.
  Asta înseamnă că diferența de 98% – atribuită de fapt puzderiei de inculpați invizibili – e ținută deoparte sub tăcere în selecția preferențială a DNA-ului.
  Altfel zis, procurorii DNA i-au transferat Elenei Udrea din cauza Microsoft partea de 98% și se prefac că nu observă mutația conținutului… în apă de ploaie.

  PS. Pe Dorin și Alin Cocoș i-au păcălit, momindu-i cu prima schimbare a măsurii de arestare preventivă în arest la domiciliu (dosar Microsoft), ca să recunoască la fel de docili- cu metode securiste de tortură, aplicate lui Alin – în dosarul Bica-2( adică le-a dat impresia c-ar beneficia în al doilea dosar de aceeași trecere la măsura arestului la domiciliu).
  În final i-au menținut în arest preventiv. De ce? Din motive de tăcere garantată pe subiectul Codlea-500.000-Ghiță.
  Asta-i lupta prafului de liniște, tras pe nas: tăcerea ascunsă în arest.

  Apreciază

 • 151. ion  |  1 martie 2015 la 12:25

  Salutare tuturor,
  Basca, ai aici motivarea judecatoarei privind arestarea preventiva a EU. In interior vei vedea ca data corecta este 06.10.2011.
  DNA a fost reprezentat de procuror Marius Bulancea (consilierul personal al Codrutei Kovesi).

  Apreciază

 • 152. Bască ilie  |  1 martie 2015 la 12:35

  Declarația lui Troncotă de la @96 demonstrează cine ordonă în țara declanșarea unei anchete penale cu schepsis:
  *
  “Problema este ca între Udrea si Coldea s-a produs un declic cu care domnul Maior nu a fost de acord. Pentru a evita un asemenea scandal, Maior a demisionat. Sa stiti ca SRI este condus de un Colegiu Director, in care votul este secret. In cazul Elenei Udrea, Consiliul Director a hotarat ceva cu care domnul Maior nu a fost de acord, iar domnul Maior a plecat”
  *
  SRI-ul a votat și dictat campania penală – declanșată la 29 ianuarie- odată cu demisia lui Maior la 27 ianuarie.
  DNA-ul independent 🙂 a executat ordinul, a pornit cu dosarul rebut-fâsâit (spălare de bani și fals în declarații, abuziv, fără aviz de la camera dep), apoi s-a dat în căutarea probe galopante în regim diareic.
  Mi(ni)sterul public, cu DNA în frunte, e la mâna SRI-ului, dar lumea bună se fudulește necondiționat cu trecutul pentru acoperirea tuturor mizeriilor viitoare ale DNA.

  Apreciază

 • 153. Bască ilie  |  1 martie 2015 la 12:50

  Mulțumesc, Ion!
  *
  Nu-i de tolerat sub nicio formă practica SRI-ului de a-i ordona DNA-ului CINE anume să fie inculpat și arestat, dintr-un șir de făptuitori în aceeași cauză, așa cum se întâmplă în dosarul Microsoft.
  Uite cine! Cine vorbește de Coldea: Dorin Cocoș, Alin Cocoș, Elena Udrea, Alina Bica. Ceilalți sunt scoși treptat din cauză pe ușa din spatele DNA.

  Apreciază

 • 154. ion  |  1 martie 2015 la 13:03

  Basca, spre deosebire de dosarul Microsoft, in ”Gala Bute”, EU are de demontat cateva probe ridicate de procurori (via denuntatori) . A se vedea cum au intors in favoarea lor, episodul ”discutiei cu biletele” intre Topoliceanu si Breazu. Nu cred ca la completul de recurs va avea castig de cauza.
  In ceea ce priveste raspunsul la intrebarea cine ordona anchetele in acest moment, cred ca este foarte simplu:Securitatea, avand in vedere principiul ca nimic nu se pierde, ci totul se transforma in natura.

  Apreciază

 • 155. theo  |  1 martie 2015 la 13:06

  dece nu se aude nimic de cei mai mari mafiotzi, Nika,
  Tänäsescu,Andronescu,etc se pare vor sä concentreze atentzia numai pe UDREA, timp in care mafiotzii moderni
  ca PESCARIU beneficiazä de un teren ilegal si isi vede de
  afaceri cu interlopi.
  dar TRUICÄ- ala cu averi ,iacht,etc dece este ocolit?
  face parte din cei cu epoletzi? adicä ofitzerii au voie sä
  fure, sä fie mafiotzi???

  Apreciază

 • 156. Bască ilie  |  1 martie 2015 la 13:15

  SRI-ul trage pe nas și arestați selectați la comandă. 🙂
  Cine se căinează nu vituperează.
  Dosarul SRI: „Co-caina căcănie pentru VIP-uri vorbărețe”.

  Apreciază

 • 157. Bască ilie  |  1 martie 2015 la 13:20

  Discuția cu bilete între Topoliceanu si Breazu riscă să-i umple de ridicol pe judecătorii de drepturi și libertăți.
  Fiecare își va așterne cum vrea să doarmă la ordinele SRI-ului și ale agentului lui publicitar, DNA-ul tuturor posibilităților.

  Apreciază

 • 158. theo  |  1 martie 2015 la 13:28

  actziunea lui Topoliceanu era probabil pusä la punct de mult cu SRI, ea stia cä sunt fotografiate,urmärite ,etc.
  nu se putea uita nimeni asa direct cum face ea, in foto.
  iar dupä aia a luat tot felul de bani in numele ministrului,
  a stat in preajma ei fäcand pe prietena ,si a turnat-o
  eu unei astfel de persoane nu i-as ierta nimic sä fiu in
  locul Justitziei. Topoliceanu este un gunoi.gunoaiele se inläturä

  Apreciază

 • 159. theo  |  1 martie 2015 la 13:30

  dacä insista la Breazu sä toarne mai departe si dädea
  indicatzii, ea este clocitoarea turnätoriei, ca si a beneficiilor,
  a fäcut-o sä nu se ajungä la ea.

  Apreciază

 • 160. noradamian  |  1 martie 2015 la 13:33

  Ziua bună, prieteni! 🙂 Pe măsură ce se confuzionează boxul cu corupția în jurul nodului udrea, se-înțelege tot mai bine de ce produsul-tip (de top) al autonomizării serviciilor e ghiță, sereist milionar si deputat care le ține de șase, împreună cu alți coledzi, în parlament. Chiar dacă brandul ghiță va fi sacrificat, în lipsa unei legi drastice, care să facă imposibile asemenea aberații, prototipul rămâne.

  Apreciază

 • 161. Bască ilie  |  1 martie 2015 la 13:38

  În sarcina judecătorilor de drepturi și libertăți din ICCJ va conta fiecare gafă acoperită – cu ochii închiși – pentru menținerea arestării preventive.
  Nu uitați că urmează judecata pe fondul cauzei și recurs, în două complete diferite ale ICCJ, unde mă îndoiesc de tolerarea tuturor trăsnăilor procurorilor. Or, eliminarea/anularea gafelor din probatoriul administrat și admis în final înseamnă inclusiv un fond de ten grosolan pe obrazul judecătorilor de drepturi și libertăți (fiindcă au dispus/menținut arestarea în baza nimicurilor, ca niște nulități de seamă în cea mai înaltă instanță)

  Apreciază

 • 162. Bască ilie  |  1 martie 2015 la 13:46

  Sperăm să aibă și Ghiță un cuvânt consistent de spovedit. 🙂

  Apreciază

 • 163. theo  |  1 martie 2015 la 13:51

  pe Guitz nu-l deranjazä nimeni, este un mafiot securist
  de tip nou, unul care poate face f-f. mult räu tzärii:
  ca el sunt probabil multzi:

  Apreciază

 • 164. Bască ilie  |  1 martie 2015 la 14:01

  Generalul CocaBulă și subordonica Koveși se află între
  1.Ciocan (reclama publicitară promovată agentul subordonat, DNA, pentru imaginea chipului anticorupție)
  și
  2. Nicovală (puterea PSD-istă intangibilă până la un punct… de unde începe de fapt vulnerabilitatea scaunelor de general și procuror șef 🙂 )

  Cu cât Bulică și Codruța evită de frică cercetarea pesediștilor (de ex. în dosarul Microsoft pentru căutarea diferenței de 60 milioane șpagă) cu atât vor face praf de tras pe nas ciocanul de la pct.1.
  Dacă porumbeii păcii se îndreaptă galopant spre pct. 2, au îmbulinat-o de-a dreptul cu scaunul, departe de unde trebuia să le stea capul. 🙂

  Apreciază

 • 165. Bască ilie  |  1 martie 2015 la 14:13

  Când te bagi galopant în diaree, din această dilemă ciocan-nicovală nu se mai poate ieși într-un an.
  Nu aduce anul ce poate galopul. 🙂

  Apreciază

 • 166. Bască ilie  |  1 martie 2015 la 15:12

  Jocul încolonării în spirit de turmă și în lașitatea susținerii necondiționate a etichetei „stat de drept” la poponeața unui DNA abuziv, care încalcă drepturile și libertățile individuale într-un spectacol dizgrațios și galopant, îmi amplifică greața de la acest puping orb inclusiv din postura mea de constant susținător al Monicăi Macovei; din păcate, satisfăcută în aceeași tăcere și lașitate.
  Din acest motiv nu mă entuziasmează nici duplicitatea MM, nici M10.

  Nu voi practica niciodată – cu nimeni – dansul pupinguinului. 🙂 🙂 🙂
  *

  Apreciază

 • 167. Bască ilie  |  1 martie 2015 la 15:50

  – cu nimeni și pentru nimeni –
  Chiar mă întreb ce-ar fi însemnat dacă MM și-ar fi înfrânt satisfacția nebună cu un gest de combatere a încălcării unora dintre principiile pe care le susține. Eu, unul, nu cred în nicio trâmbiță contrazisă flagrant de faptele tăcerii și lașității. Astea-s victorii amăgitoare, de scurtă durată. Mă piș pe ele.

  Apreciază

 • 168. oryon  |  1 martie 2015 la 15:55

  Vaaai, vai, chiar la Bula m-am gandit cand cu gestul catre un „prieten drag”, al lui Udrea. Vad ca nu numai eu 🙂

  Apreciază

 • 169. Bască ilie  |  1 martie 2015 la 16:09

  🙂

  Apreciază

 • 170. theo  |  1 martie 2015 la 21:59

  este f. dezamägitor, MM se transforä din apostol, in tzatzä ,rea si intrigantä

  Apreciază

 • 171. noradamian  |  1 martie 2015 la 22:04

  Seara bună, prieteni! Mulțumesc pentru comentarii, sunt pe aceeasi lungime de undă, n-am cum să vă contrazic! E bine că apare partidul MM, dar atitudinea resentimentară nu e productivă. Pentru prima dată, după mulți ani de zile, nu am nici o asteptare de la „eroii” nostri politici. De la nici unul! Sigur, nici o opinie nu e bătută-n cuie, opiniile nu-s niciodată definitive. Altfel spus, never say never. 🙂

  Apreciază

 • 172. noradamian  |  1 martie 2015 la 22:10

  Noapte bună! 🙂

  Apreciază

 • 173. Bască ilie  |  2 martie 2015 la 08:11

  Tăcerea lașității veghează cu entuziasm la înfăptuirea justiției înnoite de restaurația prafologică.

  Mă revoltă naivitatea aplaudacilor orbi și muți de plăcere autorizată, adică expertereștrii pătrunși de aerele lor responsabile.

  Iartă-i, Doamne, că nu știu ce fel de justiție vor să le fie de cap și bucurie!

  Apreciază

 • 174. Bască ilie  |  2 martie 2015 la 08:32

  Prafologia pregătește și izbăvește actul de justiție al criminalității organizate.
  Nu denunțurile în sine constituie problema în atingerea țelului prafologiei, ci concertarea denunțurilor și favorizarea făptuitorilor denunțători în faza de cercetare penală, în afara cadrului procedural-legal, după bunul plac excesiv al anchetatorilor ( procurori scăpați sau lăsați să scape de sub controlul instanței de judecată).

  Apreciază

 • 175. Bască ilie  |  2 martie 2015 la 08:43

  Procurorul abuziv și subordonat prafologiei nu este abilitat de nimeni și nimic să-i disculpe complet pe denunțătorii selectați să-i facă jocul murdar, ci este obligat de legea penală cel mult să propună instanței circumstanțele atenuante și reducerile de pedeapsă permise de lege în favoarea denunțătorului… inculpat, nu scos din cauza penală pe ușa din spatele DNA-ului.

  Apreciază

 • 176. Bască ilie  |  2 martie 2015 la 09:11

  Deocamdată un exemplu de eliminare a pedepsei – prevăzută de lege (la alin 2) – dar condiționată de momentul denunțării, nu de cheful anchetatorului.
  *
  Legea 78/2000-infracțiuni de corupție – art 6^1:
  (1) „Promisiunea, oferirea sau darea de bani, de daruri ori alte foloase, direct sau indirect, unei persoane care are influență sau lasă să se creadă că are influență asupra unui funcționar, pentru a-l determina să facă ori să nu facă un act ce intră în atribuțiunile sale de serviciu, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 10 ani”.

  ***(2) „Făptuitorul nu se pedepsește dacă denunță autorității fapta mai înainte ca organul de urmărire să fi fost sesizat pentru această faptă”.

  (3) „Banii, valorile sau orice bunuri care au făcut obiectul infracțiunii prevăzute la alin. (1) se confiscă”[…].

  Apreciază

 • 177. Bască ilie  |  2 martie 2015 la 09:45

  E la mintea cocoșului prafologiei că, din momentul sesizării DNA-ului, dintr-un grup de făptuitori – autori, coautori sau complici – cel mult un singur prim denunțător poate să beneficieze de dispozițiile alineatului 2 al art. 6^1. Chiar dacă următorii denunțători-făptuitori apar din proprie inițiativă sau chemați/aduși la dispoziția procurorilor anchetatori și confirmă sau nu săvârșirea aceleiași fapte supuse cercetării penale, procurorul este obligat de legea penală să declanșeze urmărirea penală împotriva tuturor făptuitorilor, nicidecum să-i absolve de răspundere – cu mulțumiri – pentru colaborare în concertul denunțătorilor, dirijat de procurorul candidat la funcția nobilă de infractor. 🙂

  Apreciază

 • 178. Bască ilie  |  2 martie 2015 la 10:05

  M-am referit la exemplu de stabilire a primului timp de denunțare a unor fapte penale -„din momentul sesizării DNAului”- dar la fel de exact se poate întâmpla ca „organul de urmărire să fi fost sesizat pentru această faptă” înainte să ajungă dosarul la DNA, de exemplu ancheta penală începe la DIICOT ori de la alt parchet, sau prima sesizare a fost adresată procurorului general, unui organ de poliție etc. În aceste cazuri niciun denunțător din cei nou-descoperiți de DNA nu mai beneficiază de prevederile alin 2 din art 6^1, oricât de frumos îi ordonează și dirijează procurorul subordonat prafologiei și Codului de făcătură penală.

  Apreciază

 • 179. noradamian  |  2 martie 2015 la 11:11

  Ziua bună! 🙂

  Bsk, manevre primejdioase, distrugătoare din interior a credibilității unor oameni si instituții fundamentale, care nu i-au scăpat Melaniei Cincea:

  http://timpolis.ro/ceva-ce-scapa/

  Apreciază

 • 180. Bască ilie  |  2 martie 2015 la 11:11

  Uite încă un expert în termopane anticorupție!

  Ca vorba goală oportunistă de auto-prezentare elogioasă a unui alt experterestru: „Mai întâi vreau să fac o mărturisire. Am decis să nu mă mai implic în politica partizană, pentru că am înțeles, de când sunt un observator activ al vieții politice, că…” și Mă interesează mai puțin evoluția unui partid sau candidat [ 🙂 să mori tu?], dar mă preocupă mai mult cum poate acel partid sau candidat să promoveze o viziune și o agendă pe termen lung”. [Nu mă-nnebuni! Fără interes pentru evoluția partidului/candidatului, vizionarul experterestru SL așteaptă viziune și agendă lungă taman de la acel partid/candidat. 🙂 ]

  „De fapt, pentru România”, vizionarul continuă cu dansul pupinguinului. 🙂
  Mai degrabă, hai cu literele goale la expertiza termopanelor anticorupție!
  *
  http://www.nasul.tv/2015/03/01/exploziv-student-la-litere-expert-in-termopane-numit-de-ponta-vicepresedinte-al-autoritatii-pentru-administrarea-activelor-statului/

  Apreciază

 • 181. Bască ilie  |  2 martie 2015 la 11:39

  @Nora-181
  Iarăși mă uimești cu cât de repede le găsești. 🙂
  Articolul conspectează și reiterează excepțional fondul dilemelor generate de Udrea-DNA-SRI mai ales cu faptele tăcerii – după anormalitatea galopantă – taman împotriva propriei credibilități a acestor două instituții, aflate între ciocanul și nicovala sus menționate, cu ieșire pe partea necredibilă. 🙂

  Apreciază

 • 182. Bască ilie  |  2 martie 2015 la 11:58

  @118-Precizare
  Dansul pupiguinului în acest caz nu-i pentru M10, ci pledoaria oportunistă a experterestrului – adaptat din mers, ca de obicei- pentru focalizarea spațiului propriu, transformat în centrul universului politic în calitatea lui telescopică de „observator activ al vieții politice”.

  Apreciază

 • 183. Bască ilie  |  2 martie 2015 la 11:59

  Eroare mai sus: @182-Precizare (nu 118)

  Apreciază

 • 184. Bască ilie  |  2 martie 2015 la 12:37

  Culmea duplicității în tăcerea lașității Monicăi Macovei!
  A sesizat distinct parchetul general și DNA-ul cu împiedicarea exercitării dreptului de vot în Diaspora, dar acum, fără niciun semn de răspuns – cu încredere, cu aceeași încredere în activitatea selectivă a DNAului – așteaptă tramvaiul numit speranță… în tăcere. 🙂

  Apreciază

 • 185. Bască ilie  |  2 martie 2015 la 13:04

  Robert Turcescu
  3 ore
  „Vii de la Bruxelles, lansezi partidul, bagi o emisiune la TV apoi te intorci la Bruxelles si…gata? Pe bune?! Asta e tot?”
  *
  Hai, Robert, fii răbdător! Nicio perioadă de grație, nimic? Abia își mai trage sufletul după enorma tăcere adusă în spinarea lașității de la Bruxelles acasă, unde a regăsit DNA-ul pur și nevătămat, așa cum l-a lăsat de când Daniel Morar avea o jenă față de numirea Laurei Koveși procuror-șef subordonat prafologiei din SRI.
  Ai răbdare! Asta nu e tot. Nu știi bancul cu micuțo cecurai? Sau cucerai, na, m-am încurcat! 🙂

  Apreciază

 • 186. Bască ilie  |  2 martie 2015 la 13:30

  Apropo de Daniel Morar.
  Cei căzuți pe spate în aplauze și spume la gură, după uimitorul bilanț al DNA-ului pe 2014, cu marile succese înnădite în statistica numerelor record de dosare instrumentate, condamnări și milioane recuperate sau abia prinse în bunuri sechestrate, ați observat vreo referire la ponderea contribuției reale (la fiecare record în parte)? Câte procente se datorează activității DNA-ului în perioada dinainte de luna mai 2013 și câte după această dată a numiri Laurei Koveși în fruntea DNA?
  Vă spun eu: mucles! 🙂
  Ca să dea impresia c-ar fi vorna numai de dosarele de condamnare – oare? – instrumentate și trecute prin procesul penal într-un an jumătate.
  Vă amintesc numai de procurorul Eva. A întocmit rechizitoriul în dosarul lui Felix, ICA, cu capetele de acuzare reținute de instanță inclusiv pentru dispoziția finală de recuperare a prejudiciului de 60 milioane euro. Nu vă impacientați! Koveși nu le-a pierdut, le-a băgat la grămada statistică pe anul 2014 drept realizare personală ca de la Adam și Eva. Nici cu diferența nu se simte mai bine, de aia nu-i convine nicio departajare a performanțelor DNA dinainte și respectiv după numirea din mai 2013.

  Apreciază

 • 187. Bască ilie  |  2 martie 2015 la 15:13

  Ia mai trageți, măi flăcăi, (o poezie) pe nas!
  „Că nu e om să nu fi scris o poezie,
  Măcar o dată, doar o dată-n viaţa lui” 🙂
  *

  Apreciază

 • 188. Bască ilie  |  2 martie 2015 la 16:42

  Cum se pune militarul trăgător solemn la dispoziția organului de cercetare penală.
  *

  Apreciază

 • 189. oryon  |  2 martie 2015 la 17:35

  Membru, membru, dar n-are nicio legatura. Ca doar la ce le-a folosit sa fie membri. Nici macar incompatibili n-au fost.
  http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/perchezitii-in-bucuresti–cluj-si-brasov–intr-un-dosar-de-fraude-cu-fonduri-europene-369361

  Apreciază

 • 190. theo  |  2 martie 2015 la 19:24

  Bascä
  am o intrebare, dece a fost ocolit RUS; MINISTRU RUS
  Rus a fost cel care a fäcut sceneta si favorizarea infractorului
  el a inpiedicat sä il aresteze pe Nästase, el avea o ambulantzä privatä in apropiere de casa lui Nästase, el a
  aranjat cu Brädisteanu sä-l interneze.
  Rus a favorizat infractorul si abuz in serviciu.
  cum s-a pierdut din vedere?????????????????????

  Apreciază

 • 191. theo  |  2 martie 2015 la 19:26

  azi s-a dovedit ,cooperatica USL TRÄIESTE

  Johannis este un mincinos ordinar:SI LIBERALII LA FEL

  Apreciază

 • 192. Bască ilie  |  2 martie 2015 la 20:32

  Theo
  Vrei să zici că Rus stătea pe-aproape cu o salvare, ca și cum ar fi știut ce plan are sinucigașul Bombo.
  Brădișteanu a fost prins cu niște trucuri medicale la beregata lui Bombo, or implicarea lui Rus în operațiunea asta e complicat de dovedit; chiar și cu salvarea la pândă, Rus ar fi avut scuza că se aștepta la orice gest disperat din partea fostului lui camarad de salvare națională. 🙂

  Apreciază

 • 193. theo  |  2 martie 2015 la 21:03

  EL NU ARE SCUZÄ
  el a favorizat infractorul, el a aranjat totul, nu era treaba lui
  dacä nu se bäga, era dus la un serviciu medical altul. el
  a coordonat tot. este f. clar. salvarea s-a spus era in apropierea casei, de Rus comandatä, imi aduc aminte cä si
  el a spus, ii era fricä sä nu facä ceva Nästase:NU ERA EL IN SALVARE, dar se poate vedea si cerceta, care serviciu era.

  Apreciază

 • 194. noradamian  |  2 martie 2015 la 21:48

  Seara bună! 🙂 Dragilor, am ceva probleme cu calculatorul, sper să nu se agraveze (răspunde f. greu la comenzile de pornire și oprire) Poate că nu vrea (calculatorul!) decât să mă țină un pic pe margine 🙂

  Apreciază

 • 195. noradamian  |  2 martie 2015 la 22:35

  Somn usor! 🙂

  Apreciază

 • 196. Bască ilie  |  3 martie 2015 la 08:30

  Saluttare!
  Orologiul sună alarma divină,
  Saturat de pace la Nora-n Grădină. 🙂

  Apreciază

 • 197. theo  |  3 martie 2015 la 10:57

  bunä dimineatza,
  este una cu soare ,dar dintzi,

  Apreciază

 • 198. noradamian  |  3 martie 2015 la 14:17

  postare nouă

  Apreciază

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


noradamian

noradamian

Nora Damian, scriitor Sibiu, Romania

Vezi profil complet →

Arhive

Categorii

Protected by Copyscape Originality Checker

Blog Stats

 • 931.179 hits

Introdu adresa ta de email pentru a urmări acest blog și vei primi notificări despre noile articole pe email.

Alătură-te altor 1.450 de urmăritori

Follow Aventuri în grădina de hârtie on WordPress.com

Add to Google

all blogs

Urmărește-mă pe Twitter Follow @noradamian1

Statistici blog

 • 931.179 hits
Follow Aventuri în grădina de hârtie on WordPress.com

Feed-uri


%d blogeri au apreciat: